Phần Mềm

Yamaha ProVisionaire

ProVisionaire

ProVisionaire là một bộ ứng dụng phần mềm dùng để thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống âm thanh; được xây dựng xung quanh các sản phẩm Yamaha Pro Audio.

Yamaha DM7 StageMix

DM7 Stagemix

Ứng dụng iPad để kiểm soát và giám sát bảng điều khiển DM7 Series

Yamaha DM3 StageMix

DM3 StageMix

Ứng dụng iPad để điều khiển và giám sát bàn điều khiển phối âm dòng DM3.

CL StageMix

Ứng dụng điều khiển và giám sát bàn điều khiển mixer dòng CL cho iPad.

QL StageMix

Ứng dụng điều khiển và theo dõi bàn điều khiển âm thanh hệ QL cho iPad

TF StageMix

iPad application for controlling and monitoring TF Series mixing console.

M7CL StageMix

iPad app to control and monitor your M7CL mixing console.

LS9 StageMix

iPad application for controlling and monitoring LS9 mixing console

MonitorMix

MonitorMix là ứng dụng dành cho các thiết bị iOS / Android cho phép trộn AUX không dây riêng biệt.

Yamaha STAGEPAS Controller

STAGEPAS Controller

STAGEPAS Controller là ứng dụng dành cho các thiết bị iOS / Android cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng, EQ và Priority Ducker trên STAGEPAS 1K mkII từ xa bằng Bluetooth trong quá trình tập hoặc biểu diễn.

STAGEPAS Editor

STAGEPAS Editor is STAGEPAS 1K's dedicated remote control application that allows users to adjust volume and EQ at a distance via Bluetooth during rehearsal or performance.

Ứng dụng MGP Editor

MGP Editor là một ứng dụng phần mềm miễn phí giúp cho bạn kiểm soát thêm các cài đặt DSP của bộ trộn MGP của bạn qua iPhone, iPod touch, và iPad.

MG Rec & Play

The MG Rec & Play software application enables high-quality recording, as well as fast and easy playback of songs and sound effects, by simply connecting your iPhone/iPad to any MG Series XU model.

MMP1 Controller

MMP1 Controller is an iPad application that allows remote control of MMP1 Studio Monitor Management System parameters. With the MMP1 app you can easily adjust the monitor system while accurately assessing performance from anywhere in the studio.

DCP không dây (Wireless DCP)

DCP không dây là một ứng dụng dành cho Apple iPhone/iPod touch/iPad, cung cấp khả năng điều khiển từ xa dòng Matrix Processor MTX của Yamaha và bộ Signal Processor Yamaha MRX7-D.

Yamaha VST Rack

VST Rack

Phần mềm VST Rack là phần mềm plugin chạy từ host sử dụng các plugin VST, cho phép bạn tạo ra chính xác effect rack mà bạn muốn.

Yamaha DM7 Editor

DM7 Editor

DM7 Editor là một ứng dụng độc lập cho máy tính chạy các hệ điều hành Windows hoặc MAC, cho cả hoạt động trực tuyến mở rộng, thiết lập và chỉnh sửa ngoại tuyến.

Yamaha DM3 Editor

DM3 Editor

DM3 Editor là một ứng dụng độc lập trên máy tính có thể sử dụng trên cả 2 hệ điều hành Windows và Mac; có khả năng hoạt động trực tuyến mở rộng , thiết lập và chỉnh sửa ngoại tuyến.

CL Editor

The CL Editor is a standalone application for computers running Windows or Mac operating systems, for both extended online operation and offline setup and editing.

QL Editor

The QL Editor is a standalone application for computers running Windows or Mac operating systems, for both extended online operation and offline setup and editing.

TF Editor

The TF Editor is a standalone application for computers running Windows or Mac operating systems, for both extended online operation and offline setup and editing.

M7CL V3 Editor

The M7CL V3 Editor application provides off-line programming access to all console parameters.Setups can be downloaded from the computer to the console either via direct Ethernet connection or a USB memory stick.

Ứng dụng MGP Editor

The LS9 Editor is a free software viewer/editor application for Windows-based computers. It can be used online in real time for convenient, flexible metering as well as Selected Channel parameter display.

Console File Converter

Yamaha Console File Converter là ứng dụng cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các bàn điều khiển trộn kỹ thuật số của Yamaha.

R Remote

Phần mềm ứng dụng "R Remote" cho phép điều khiển bộ tiền khuếch đại của tủ thiết bị I/O từ xa

Yamaha ProVisionaire Amp Editor

ProVisionaire Amp Editor

ProVisionaire Amp Editor là một ứng dụng Windows mang đến khả năng thiết lập, điều khiển và giám sát tất cả trong một cho các bộ power amplifiers dòng PC và XMV của Yamaha.

Ứng dụng MTX-MRX Editor

MTX-MRX Editor là một ứng dụng phần mềm dành riêng cho việc thiết lập và quản lý các hệ thống âm thanh được xây dựng hỗ trợ cho dòng signal processor MTX và MRX.

MMP1 Editor

MMP1 Editor provides all-function access for everything from system design through file management to day-to-day operation. A setup wizard makes setup fast, easy, and precise.

Y-S³

Bộ mô phỏng hệ thống âm thanh Yamaha là một chương trình phần mềm cải tiến giúp mô phỏng chính xác phân phối mức áp suất âm thanh, đặc điểm tần số và các thuộc tích khác khi lắp đặt loa tại bất kỳ địa điểm nào.

Commercial Installation Solutions Speaker Calculator (CISSCA)

Chỉ cần làm theo vài bước, bạn đã có thể ước tính số lượng loa cần thiết cho dự án của mình theo cách tối ưu nhất.

Ứng dụng Amp Editor

Remote control/monitoring software dedicated for TXn power amplifiers, ACD1 amp control devices and ACD1 compliant power amplifiers such as Tn, PC-1N, XP, XM and XH Series.

NetworkAmp Manager

A network Management software for NHB32-C and ACU16-C. The software can control/monitor the PC-1N Series power amplifiers via ACU16-C control unit.

Yamaha LAN Monitor

Yamaha LAN Monitor giúp thể hiện rõ ràng cấu trúc mạng tổng thể (network topology), giúp người dùng có cái nhìn tổng thể về cách kết nối giữa nhiều thiết bị switch và giữa các thiết bị mạng Dante. Chỉ cần kết nối máy tính với bộ chuyển dòng SWX / SWP / SWR gần nhất và khởi chạy phần mềm Yamaha LAN Monitor.