LS9 StageMix

StageMix cho phép điều khiển các chức năng LS9 từ xa

StageMix cho phép điều khiển các chức năng LS9 từ xa nhờ giao diện đồ họa vẽ bằng trực giác đơn giản có thể ở bất kỳ đâu trong miền phủ sóng không dây. Phần mềm đã được thiết kế đặc biệt cho phép các kỹ sư điều chỉnh các bản mix nghe thử từ vị trí của người chơi trên sân khấu, trực tiếp điều khiển các thông số mix thông qua iPad hơn là phải phụ thuộc vào lời hướng dẫn của một kỹ sư khác. Kết quả là có được các bản mix tốt hơn trong thời gian ngắn hơn: một cải tiến to lớn trong giai đoạn cài đặt đầy áp lực để chuẩn bị cho buổi diễn. StageMix không có chức năng điều khiển từ xa tất cả các thông số LS9 mà tập trung vào các yêu cầu để điều chỉnh các bản mix nghe thử trên sân khấu.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
LS9 StageMix V6 User Guide [2.6MB]

Price : Free

iOS : 6.0 or later

Language : English

* Please read privacy policy carefully before downloading and installing the StageMix.

* Apple, iPhone, iPod touch and iPad are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple. Inc.

Live Sound

  • Recorder

Features you can depend on for unsurpassed control and reliability, plus sound that delivers every show with maximum sonic impact.