Ứng dụng MGP Editor

Giao diện điều khiển series LS9 cho phép quản lý chi tiết đường vào, điều này có thể đặc biệt quan trọng với những cài đặt cố định. Phím người dùng (bộ nhớ USB tiêu chuẩn) có thể được cấp với các mức đường vào khác nhau cho những người dùng khác nhau. Đường vào có thể được kiểm soát chi tiết, từ giao diện điều khiển đầy đủ cho tới chỉ là một hoặc hai cần gạt, theo như yêu cầu.

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Network-MIDI Driver V2.0.0 for Mac macOS 12, 11 (Intel/Apple silicon), 10.15 Mac 327KB 2022-06-07
LS9 Editor V2.2.0 for Mac macOS 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2), 10.15 Mac 13.8MB 2021-05-20
Network Driver V1.2.4 for Win 11/10 Win 2.7MB 2020-07-21
LS9 Editor V2.1.4-3 for Mac macOS 10.14-OS X 10.7 (Previous version) Mac 29.1MB 2016-02-05
LS9 Editor V2.1.4 for Win 10/8.1 Win 33.5MB 2011-10-07