ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Đăng ký thông tin bảo hành sản phẩm thiết bị âm nhạc, âm thanh chính hãng của Yamaha Music Việt Nam.

*Thông tin bắt buộc


Mã số series của sản phẩm?

Tôi xác nhận những thông tin đã cung cấp là hợp lệ và chính xác. Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình theo chính sách Bảo Mật Thông Tin của Yamaha Music Vietnam.
*Tôi đồng ý