Hỗ trợ

Cập nhật Firmware quan trọng cho Guitar Amply THR10II Wireless/THR30II Wireless của Yamaha

Yamaha đã phát hiện bốn sự cố tải nhiệt nghiêm trọng trong quá trình sạc các sản phẩm Line 6 tương thích THR, các thiết bị wireless G10, Relay G10S và Relay G10T.

Tương thích HDMI với bộ thu AV, các thiết bị chơi game mới

Một vấn đề mới được nhận diện trong một số tín hiệu video, như 4K/120Hz, từ các nguồn nhất định, dẫn đến mất hình ảnh và âm thanh khi truyền qua bộ thu AV.