Thông báo quan t rọng: Sự cố với iPad OS 15 [DTXM12 TOUCH]

Một vấn đề đã được báo cáo trong phiên bản 15 của iPadOS, trong đó các Ứng dụng đôi khi không thể phát hiện nhạc cụ Yamaha sau khi kết nối USB.

Nếu bạn gặp sự cố này, xin cập nhật firmware của DTX-MUITI 12 lên Phiên bannr 1.11 hoặc mới hơn.

DTXM12 TOUCH

14,324,727 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu