Thông báo quan trọng: Sự cố với iOS / iPad OS 15 [DTX MULTI-12 TOUCH]

Một vấn đề đã được báo cáo trong phiên bản 15 của iOS và iPadOS, trong đó các Ứng dụng đôi khi không thể phát hiện nhạc cụ Yamaha sau khi kết nối USB.

Nếu bạn gặp sự cố này trong phiên 15.0 đến 15.3 của iOS và iPadOS, hãy tắt rồi bật lại iPhone/iPad của bạn, làm như vậy sẽ giúp kết nối với nhạc cụ như bình thường.

Kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, iOS và iPadOS phiên bản 15.4 không có kết nối với Ứng dụng DTX MULTI-12 Touch, chúng tôi đã báo cáo vấn đề này với Apple.

Xin thứ lỗi nếu điều này tạm thời gây bất tiện cho bạn.

DTX MULTI-12 CẢM ỨNG

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu