HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRUYỀN TIN

Giải Pháp

Sản phẩm

Đã phát hành Firmware YVC-1000phiên bản 3.14.

Firmware mới phiên bản 3.14 đã được sửa đổi do có thay đổi trong linh kiện. Bản cập nhật firmware này là cần thiết cho micro kéo dài "YVC-MIC1000EX" được sản xuất từ tháng 12 năm 2021 trở đi.

Đã phát hành Firmware YVC-1000MS phiên bản 1.05.

Firmware mới phiên bản 1.05 đã được sửa đổi do có thay đổi trong linh kiện. Bản cập nhật firmware này là cần thiết cho micro kéo dài "YVC-MIC1000EX" được sản xuất từ tháng 12 năm 2021 trở đi.

Yamaha công bố quan hệ đối tác với Lumens trong lĩnh vực Enhanced Hybrid Meetings và Events

Kết hợp Micro gắn trần RM-CG của Yamaha với CamConnect của Lumens, sự hợp tác này giúp hệ thống tự động hướng vào người đang phát biểu trong phòng tại cuộc họp hỗn hợp hay tại sự kiện trực tuyến.

Hãy đến với chúng tôi tại InfoComm 2023

Yamaha sẽ tham gia InfoComm 2023, triển lãm thương mại về sản phẩm nghe nhìn chuyên nghiệp lớn nhất thế giới tổ chức tại Bắc Mỹ, với các giải pháp âm thanh và công nghệ tân tiến nhất.

Ra mắt phần mềm ProVisionaire

The ProVisionaire Series*, bộ phần mềm ứng dụng giúp thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống âm thanh được lắp đặt xung quanh các sản phẩm Âm Thanh Chuyên Nghiệp của Yamaha, hiện đã được phát hành. *ProVisionaire Design, ProVisionaire Control, ProVisionaire Control Kiosk, ProVisionaire Touch, ProVisionaire Touch Kiosk, ProVisionaire Edge, ProVisionaire Cloud (ProVisionaire Cloud đang được phát hành theo từng giai đoạn. Vui lòng liên hệ công ty Yamaha tại khu vực để xác nhận phần mềm đã được phát hành tại khu vực của bạn hay chưa.)