Video Collaboration

Yamaha CS-800

CS-800 Sản phẩm mới

Hệ thống tất cả trong một bao gồm camera, micrô và loa.

Yamaha CS-500

CS-500 Sản phẩm mới

Sản phẩm kết hợp camera và microphone từ xa.