DTXM12 TOUCH

[Thông báo quan trọng] Sự cố với iPad OS 15

Một vấn đề đã được báo cáo trong phiên bản 15 của iPadOS, trong đó các Ứng dụng đôi khi không thể phát hiện nhạc cụ Yamaha sau khi kết nối USB.

DTXM12 TOUCH

14,324,727 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu