Ứng dụng

Ứng dụng Rec'n'Share

Rec'n'Share

Rec'n'Share nâng cao cách bạn thực hành và cho phép tạo âm thanh và video đẹp tuyệt vời và dễ dàng chia sẻ trực tiếp từ thiết bị thông minh của bạn.

DTX502 Touch Ngừng sản xuất

** V2.0 đã được phát hành! ** Chức năng mới được thêm vào Phiên bản 2.0. Trình hướng dẫn thiết lập kết hợp, Lưu / Nạp một bộ, Truy cập trực tiếp vào YAMAHADTX.com, cho phép bạn mở rộng khả năng DTX502 của mình!

DTXM12 TOUCH

14,324,727 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu

DTX700 Touch Ngừng sản xuất

DTX700 Touch cho phép bạn toàn quyền kiểm soát Yamaha DTX700. Nó có giao diện người dùng được thiết kế mới cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào các thông số cho phép bạn xây dựng bộ phụ kiện mơ ước của mình. Bây giờ không có giới hạn cho sự sáng tạo của bạn!

Song Beats

Song Beats giúp bạn dễ dàng học chơi trống cùng với các bài hát yêu thích của mình!

Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bạn có thể dùng ứng dụng này để kết nối nhạc cụ kỹ thuật số của Yamaha với iPhone, iPod touch, hoặc iPad để sao lưu và khôi phục dữ liệu cho nhạc cụ của bạn. Bạn cũng có thể dùng Tính Năng Chia Sẻ File của Itunes và Dropbox để truyền dữ liệu từ máy tính đến nhạc cụ của bạn.