Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bạn có thể sao lưu dữ liệu tiết tấu và MIDI trên nhạc cụ kỹ thuật số đến ứng dụng, hoặc khôi phục dữ liệu đến nhạc cụ từ ứng dụng này. Thay đổi tên và các chức năng khác mà điều này sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thực hiện trên nhạc cụ, bây giờ sẽ trở nên dễ dàng hơn để thực hiện trực tiếp từ ứng dụng này. Các tính năng Chia sẽ File của Dropbox* và iTunes có thể được sử dụng để truyền dữ liệu tiết tấu hoặc MIDI từ Yamaha MusicSoft (Phần mềm Âm Nhạc) từ Máy tính của bạn đến MusicSoft Manager (Bộ quản Lý Âm nhạc) và dữ liệu được lưu trữ trong MusicSoft Manager có thể được sao lưu lại trên máy tính của bạn.

*Dropbox là một cung cụng lưu trữ trực tuyến miễn phí do Dropbox Inc cung cấp.

Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bạn có thể dùng ứng dụng này để kết nối nhạc cụ kỹ thuật số của Yamaha với iPhone, iPod touch, hoặc iPad để sao lưu và khôi phục dữ liệu cho nhạc cụ của bạn. Bạn cũng có thể dùng Tính Năng Chia Sẻ File của Itunes và Dropbox để truyền dữ liệu từ máy tính đến nhạc cụ của bạn.