Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

MusicSoft Manager là ứng dụng dành cho các thiết bị iOS cho phép bạn chuyển dữ liệu bản nhạc đến thẳng nhạc cụ của mình.

Chuyển dữ liệu bản nhạc sang nhạc cụ của bạn cho phép bạn chơi nhạc với phần nhạc đệm sống động. Bạn cũng có thể làm chậm nhịp độ của phần đệm hoặc tắt phần tiếng của một bên tay để có thể luyện tập theo tiến độ của riêng mình.

Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bạn có thể dùng ứng dụng này để kết nối nhạc cụ kỹ thuật số của Yamaha với iPhone, iPod touch, hoặc iPad để sao lưu và khôi phục dữ liệu cho nhạc cụ của bạn. Bạn cũng có thể dùng Tính Năng Chia Sẻ File của Itunes và Dropbox để truyền dữ liệu từ máy tính đến nhạc cụ của bạn.