Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bộ quản lý phần mềm âm nhạc
Ghi chú *Để kết nối thiết bị iOS với nhạc cụ kỹ thuật số Yamaha tương thích, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn kết nối iPhone/iPad" trong tab Tài liệu tải xuống để biết chi tiết.
Thiết bị tương thích iPhone / iPad
OS tương thích Vui lòng kiểm tra App Store để biết thông tin về các thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ.
Ngôn ngữ Japanese, English