Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Sử dụng trình chia sẻ dữ liệu Dropbox* và iTunes để chia sẻ với máy tính.

Dữ liệu bài hát có thể được chuyển thẳng tới nhạc cụ kỹ thuật số Yamaha bằng cách kết nối thiết bị iOS với nhạc cụ bằng kết nối Wi-Fi hoặc cáp. Tham khảo "Hướng dẫn kết nối iPhone / iPad" để biết thông tin về cách kết nối thiết bị iOS với thiết bị của bạn.

Dữ liệu bài hát cũng có thể được chuyển sang máy tính hoặc Dropbox* và dữ liệu từ các nguồn khác có thể được nhập vào nhạc cụ từ máy tính hoặc Dropbox.

* Dropbox là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến miễn phí do Dropbox Inc cung cấp.

Truy cập https://www.dropbox.com/ để biết chi tiết.

Tính năng sao lưu và quản lý dữ liệu để thêm tiện lợi

Dữ liệu trong nhạc cụ, chẳng hạn như các bản ghi âm phần biểu diễn của chính bạn, có thể được sao lưu bằng cách đưa dữ liệu vào thư viện trong ứng dụng.

Cũng có các chức năng quản lý dữ liệu tiện lợi, dễ dàng đổi tên dữ liệu và các thao tác quản lý thư mục dễ dàng.