Rec'n'Share

Rec'n'Share allows you to record audio and video along with songs from your music library and then share your performances with the world. It digitally enhances the way you practice, record and perform music.

*Để sử dụng ứng dụng, bạn cần kết nối thiết bị điện tử thông minh với DTX thông qua cáp USB và bộ chuyển đổi Lightning USB cho iPhone/iPad hoặc cáp OTG cho Android.

EAD10 Record and Upload

Rec'n'Share

Rec'n'Share nâng cao cách bạn thực hành và cho phép tạo âm thanh và video đẹp tuyệt vời và dễ dàng chia sẻ trực tiếp từ thiết bị thông minh của bạn.