Rec'n'Share

Rec'n'Share
Thiết bị tương thích Thiết bị iPhone / iPad / iPod touch / Android (*)
OS tương thích Vui lòng tham khảo trang sản phẩm của App store hoặc Google Play
Ngôn ngữ Chinese / English / Japanese

*Để sử dụng ứng dụng, bạn cần kết nối thiết bị thông minh với nhạc cụ kỹ thuật số tương thích của Yamaha bằng dây nối USB, và bộ chuyển đổi Lightning USB cho iPhone/iPad, hoặc cáp OTG cho Android.

* Vui lòng kiểm tra độ tương thích của thiết bị Android với ứng dụng trước khi sử dụng.