DTX402 Touch

DTX402 Touch

DTX402 Touch là một ứng dụng iOS/Android chuyên dụng dành cho trống điện tử dòng Yamaha DTX402. DTX402 Touch có 10 Chế độ Đào tạo và Chế độ Thách thức được thiết kế để giúp bạn trở thành người chơi hay hơn, nhanh hơn. Ngoài ra, bạn có thể chọn và tùy chỉnh các bộ công cụ, số hiệu bài hát, thiết lập máy tạo nhịp và điều chỉnh các thông số hãm cho phong cách chơi nhạc của bạn chỉ bằng thao tác vuốt đơn giản. *Để sử dụng ứng dụng, bạn cần kết nối thiết bị thông minh với DTX thông qua cáp USB và bộ chuyển đổi Lightning USB cho iPhone/iPad hoặc cáp OTG cho Android.