DTX502 Touch Ngừng sản xuất

Thông tin quan trọng

DTX502 Touch sẽ ngừng phân phối và hỗ trợ từ ngày 31 tháng 07 năm 2023 (JST).

Bạn có thể tiếp tục dùng ứng dụng đã được cài đặt từ trước trên thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng có thể dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào do những cập nhật của iOS trong tương lai, v.v.

Cảm ơn bạn đã dùng ứng dụng DTX502 Touch.

DTX502 Touch tương tác sáng tạo với dòng Yamaha DTX502. Giờ đây, việc tùy chỉnh âm thanh mà bạn muốn một cách nghiêm túc thậm chí còn dễ dàng hơn.

DTX502 Touch Ngừng sản xuất

** V2.0 đã được phát hành! ** Chức năng mới được thêm vào Phiên bản 2.0. Trình hướng dẫn thiết lập kết hợp, Lưu / Nạp một bộ, Truy cập trực tiếp vào YAMAHADTX.com, cho phép bạn mở rộng khả năng DTX502 của mình!