Thông báo quan trọng: Về lỗi khi kết nối một nhạc cụ tương thích qua Bluetooth với ứng dụng Chord Tracker được cài đặt trên thiết bị Android 13 [Chord Tracker Phiên bản Android]

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc phát hiện một lỗi, trong đó không thể kết nối lại cho đến khi khởi động lại nhạc cụ, khi nhạc cụ tương thích với Chord Tracker được kết nối qua Bluetooth với ứng dụng Chord Tracker cài đặt trên thiết bị Android 13 và thực hiện thao tác dưới đây.

Thao tác xảy ra lỗi:

1. Khi thu nhỏ ứng dụng Chord Tracker để chạy nền và sau đó mở lại lên.

2. Khi khởi động lại ứng dụng Chord Tracker.

Nếu xảy ra lỗi, hãy khởi động lại nhạc cụ và sau đó thử kết nối lại với nhạc cụ từ ứng dụng Chord Tracker để xử lý sự cố.

Chúng tôi đã xác nhận rằng lỗi không xảy ra khi các thiết bị được kết nối qua cáp USB cũng như khi một nhạc cụ được kết nối với Chord Tracker cài đặt trên thiết bị dùng Android 12 hoặc bản cũ hơn. Chúng tôi đã liên hệ với Google vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 để yêu cầu sửa lỗi.

Chúng tôi xin thứ lỗi vì đã gây ra bất tiện và mong bạn kiên nhẫn chờ bản sửa lỗi.

Ứng dụng Chord Tracker

Khám phá các hợp âm trong các bản âm thanh ngay lập tức với ứng dụng Yamaha Chord Tracker! *Chord Tracker Android hiện đã có trên Google Play.