Ứng dụng Chord Tracker

Bạn đã bao giờ tìm cách xác định những hợp âm nào cho những bài hát yêu thích của bạn? Ứng dụng Chord Tracker mới của Yamaha thực hiện công việc khó khăn cho bạn và nhiều khả năng khác! Ứng dụng Chord Tracker của Yamaha giúp bạn luyện tập và biểu diễn các bài hát bằng cách phân tích bài hát được lưu trong thiết bị thông minh và sau đó hiển thị các ký hiệu hợp âm cho bạn.

Ứng dụng Chord Tracker

Khám phá các hợp âm trong các bản âm thanh ngay lập tức với ứng dụng Yamaha Chord Tracker! *Chord Tracker Android hiện đã có trên Google Play.