Ứng dụng Chord Tracker

Bạn đã bao giờ cố gắng tìm ra những hợp âm cho các bài hát yêu thích của bạn chưa? Ứng dụng Chord Tracker mới của Yamaha thực hiện công việc khó khăn cho bạn và hơn thế nữa! Ứng dụng Yamaha Chord Tracker giúp bạn luyện tập và biểu diễn các bài hát bằng cách phân tích bài hát âm thanh được lưu trong thiết bị thông minh của bạn và sau đó hiển thị các ký hiệu hợp âm cho bạn.

Ứng dụng Chord Tracker

Khám phá các hợp âm trong các bản âm thanh ngay lập tức với ứng dụng Yamaha Chord Tracker! * Chord Tracker Android hiện đã có trên Google Play.