Ứng dụng Chord Tracker

Dễ dàng H hiển thị bảng hợp âm dễ dàng cho các bài hát yêu thích của bạn

Phát hợp âm của các bài hát được lưu trữ trên thiết bị thông minh của bạn bằng cách đọc chuỗi hợp âm do Chord Tracker trích xuất và hiển thị trên màn hình thiết bị. Bạn có thể thưởng thức cách chơi nhạc cho chơi giai điệu (melody) bằng tay phải và hợp âm (chord) bằng tay trái, hoặc chơi hợp âm (chord) bằng tay phải và bass bằng tay trái. Hơn nữa, với tính năng melody suppressor (loại bỏ giai điệu) giúp làm giảm âm lượng của phần giai điệu, bạn có thể thưởng thức việc chỉ chỉ tập trung chơi nhạc cho mỗi phần giai điệu.

[Lưu ý]

1. Các hợp âm do ứng dụng này hiển thị sẽ rất khớp với tâm trạng của bài hát gốc, nhưng có thể không khớp chính xác với các hợp âm gốc được sử dụng.

2. Bạn không thể sử dụng các bài hát được bảo vệ bằng DRM (Quản lý quyền kỹ thuật số) trong ứng dụng này.

3. Chord Tracker sẽ không hoạt động với dịch vụ truyền phát nhạc trực tuyến, như điển hình như Apple music.

Customize a song tempo/key and edit chords

The tempo and key can be changed if desired for your practice or performance. You can even edit the chords to make your own arrangement of the song by choosing from two recommended chords or selecting the chord root and chord type. Use the peview button to audition your new chord arrangements!

Các chức năng đặc biệt dành cho người chơi nhạc cụ bàn phím Yamaha tương thích

Kết nối thiết bị của bạn với nhạc cụ sẽ cho phép bạn truyền nội dung phát lại âm thanh của bài hát đến nhạc cụ được hỗ trợ để bạn có thể nghe qua loa của nhạc cụ. Ứng dụng Chord Tracker cũng sẽ truyền thông tin hợp âm sang nhạc cụ. Bạn thậm chí có thể ghi lại bài trình diễn của mình trên thiết bị dưới dạng tệp âm thanh và chia sẻ với người khác qua email (định dạng AAC hoặc WAV).

[Lưu ý]

Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn kết nối iPhone/iPad" hoặc "Hướng dẫn kết nối thiết bị thông minh Android™" trong phần Hỗ trợ để biết hướng dẫn kết nối.