Ứng dụng Chord Tracker

Ứng dụng Chord Tracker
Ghi chú *Để kết nối thiết bị iOS với nhạc cụ kỹ thuật số Yamaha tương thích, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn kết nối iPhone/iPad" trong phần Hỗ trợ.
Thiết bị tương thích iPhone / iPad / Android
OS tương thích Vui lòng kiểm tra App Store hoặc Google Play để biết thông tin về các thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ.
Ngôn ngữ Tiếng Anh và tiếng Nhật
  • Apple và biểu trưng Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. iPad là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.