Thông báo quan trọng: Về lỗi khi kết nối một nhạc cụ tương thích qua Bluetooth với ứng dụng Smart Pianist được cài đặt trên thiết bị Android 13 [Smart Pianist Phiên bản Android]

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc phát hiện một lỗi, trong đó không thể nhận dạng và không thể sử dụng nhạc cụ khi nhạc cụ tương thích với Smart Pianist được kết nối qua Bluetooth với ứng dụng Smart Pianist cài đặt trên thiết bị Android 13.

Chúng tôi đã xác nhận rằng không xảy ra vấn đề này khi các thiết bị được kết nối qua cáp USB cũng như khi một nhạc cụ được kết nối với Smart Pianist cài đặt trên thiết bị dùng Android 12 hoặc bản cũ hơn. Chúng tôi đã liên hệ với Google vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 để yêu cầu sửa lỗi.

Chúng tôi xin thứ lỗi vì đã gây ra bất tiện và mong bạn kiên nhẫn chờ bản sửa lỗi.

Smart Pianist

Ứng dụng dành riêng cho bạn để chơi bất kỳ bài hát nào.