Smart Pianist

A problem has been reported in version 15 of iOS and iPadOS, in which Apps are sometimes unable to detect a Yamaha musical instrument after making a USB connection.

Nếu bạn gặp sự cố này, hãy tắt rồi bật lại iPhone/iPad của bạn, điều này sẽ giúp kết nối với nhạc cụ như bình thường. Chúng tôi đã xác nhận rằng sự cố này chỉ xảy ra với phiên bản 15 của hệ điều hành OS.

Đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã báo cáo vấn đề này với Apple và đang xem xét cách giải quyết.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà sự cố này có thể gây ra, mong các bạn thông cảm và chờ đợi những thông báo mới nhất sau khi chúng tôi giải quyết sự cố.

Ai cũng có thể có nhiều hoạt động vui vẻ hơn cùng cây đàn piano của mình với Smart Pianist, ứng dụng dành riêng cho các thiết bị thông minh, sở hữu nhiều chức năng liên quan đến âm nhạc khi kết nối với một cây đàn piano Yamaha tương thích.

* Có sự khác biệt về chức năng và hiển thị, tùy thuộc vào nhạc cụ, thiết bị thông minh và phiên bản của Ứng dụng bạn đang sử dụng.

* Đối với người dùng Android: Vui lòng tham khảo danh sách thiết bị Android tương thích bên dưới

* Nếu bạn sử dụng iPad pro 12,9 inch thế hệ thứ 3 hoặc iPad pro 11 inch, vui lòng sử dụng Bộ chuyển đổi đa cổng Apple USB-C Digital AV hoặc Bộ chuyển đổi đa cổng Apple USB-C VGA. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn kết nối iPhone/iPad dưới đây.

Smart Pianist

Ứng dụng dành riêng cho bạn để chơi bất kỳ bài hát nào.