Smart Pianist

Ai cũng có thể có nhiều hoạt động vui vẻ hơn cùng cây đàn piano của mình với Smart Pianist, ứng dụng dành riêng cho các thiết bị thông minh, sở hữu nhiều chức năng liên quan đến âm nhạc khi kết nối với một cây đàn piano Yamaha tương thích.

* Có sự khác biệt về chức năng và hiển thị, tùy thuộc vào nhạc cụ, thiết bị thông minh và phiên bản của Ứng dụng bạn đang sử dụng.

* Đối với người dùng Android: Vui lòng tham khảo danh sách thiết bị Android tương thích bên dưới

* Nếu bạn sử dụng iPad pro 12,9 inch thế hệ thứ 3 hoặc iPad pro 11 inch, vui lòng sử dụng Bộ chuyển đổi đa cổng Apple USB-C Digital AV hoặc Bộ chuyển đổi đa cổng Apple USB-C VGA. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn kết nối iPhone/iPad dưới đây.

Smart Pianist

Ứng dụng dành riêng cho bạn để chơi bất kỳ bài hát nào.