Chính sách Bảo Mật của Yamaha

Yamaha Music Việt Nam (“Yamaha”) tin rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng (“khách hàng” hoặc “bạn”) là nghĩa vụ của Yamaha theo luật pháp cũng như là một trách nhiệm xã hội thiết yếu. Yamaha đưa ra “Chính sách Bảo mật” này như sau (“Chính sách Bảo mật”), tôn trọng các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ các quyền đó.

1. Nguồn và danh mục dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể lấy các dữ liệu cá nhân sau.

 • Tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ email và địa chỉ thực tế, số điện thoại, giới tính, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc học tập, thông tin liên quan đến mạng xã hội, ID người dùng và tài khoản, số thành viên, thông tin liên quan đến việc ghé thăm cửa hàng, sản phẩm đã mua
 • Thông tin được cung cấp qua bảng câu hỏi hoặc chiến dịch
 • Thông tin cần thiết cho các giao dịch hoặc hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ (số series, lịch sử mua hàng, thông tin thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và những thứ tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ (phương pháp sử dụng sản phẩm, tần suất sử dụng, thông tin cài đặt trong các thiết bị được sử dụng và những thứ tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ các yêu cầu tới Yamaha (số điện thoại và bản ghi âm giọng nói của bạn có được khi có yêu cầu, lịch sử yêu cầu sửa chữa và những thứ tương tự, thông tin về các khó khăn về sản phẩm hoặc dịch vụ, và những thứ tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ các giao dịch với Yamaha (lịch sử tham gia các buổi hòa nhạc, sự kiện, buổi thử giọng và các cuộc thi do Yamaha tổ chức hoặc đồng tài trợ (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến các buổi biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát), lịch sử tham gia các lớp học, khóa học của trường âm nhạc, và những thứ tương tự do Yamaha điều hành (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát), lịch sử mua hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý, lịch sử giấy phép, sử dụng và những thứ tương tự đối với các tác phẩm nghệ thuật (bao gồm cả các tác phẩm âm nhạc) mà Yamaha sở hữu bản quyền
 • Tư liệu tải xuống và tình trạng sử dụng phần mềm, v.v.
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng phần mềm hoặc Internet (thông tin thu được từ cookie, v.v., thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng, thông tin vị trí, thông tin sử dụng dịch vụ, các trang web bạn duyệt, liên kết bạn nhấp vào, email từ Yamaha bạn mở, địa chỉ IP và những thứ tương tự)
 • Các loại thiết bị, O.S. phiên bản, quốc gia truy cập, số lượng người dùng, ngày và giờ truy cập
 • Thông tin được cung cấp bởi bảng câu hỏi hoặc các chiến dịch do các dịch vụ bên ngoài thực hiện với sự đồng ý trước của bạn, thông tin do khách hàng tiết lộ
 • Thông tin được cung cấp bởi các nhà điều hành kinh doanh, những người thực hiện dịch vụ sử dụng thông tin có thể phân biệt, nhưng không nhận dạng được cá nhân (số nhận dạng quảng cáo, v.v.)
 • Thông tin về các dịch vụ mạng xã hội liên kết với các trang web của Yamaha, v.v. (với sự đồng ý của bạn)

Nếu Yamaha thu thập được dữ liệu cá nhân của bạn, Yamaha đảm bảo sẽ thu thập một cách thích hợp và hợp pháp.

2. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Yamaha sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng trong phạm vi các mục đích sau.

 • Cung cấp, bảo trì, bảo vệ và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Yamaha, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cung cấp thông tin về các chiến dịch, sản phẩm mới và những thứ tương tự, thực hiện bảng câu hỏi, dịch vụ sau bán hàng cho sản phẩm và bảo vệ khách hàng
 • Cung cấp thông tin và nội dung phù hợp với sở thích của từng khách hàng
 • Liên hệ về giao dịch, v.v.
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý
 • Thực hiện các thỏa thuận đã thực hiện với Yamaha (xử lý thanh toán, v.v.)
 • Quản lý bản quyền và các quyền lân cận đối với các nguồn âm thanh
 • Thực hiện các hoạt động dịch vụ và xử lý sửa chữa trong thời gian bảo hành và chăm sóc sau bán hàng sau khi thực hiện các hoạt động dịch vụ và xử lý sửa chữa đó
 • Cung cấp các thông báo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý và các thông báo liên quan đến các sự kiện, v.v.
 • Cung cấp các thông báo về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và những thứ tương tự của các công ty hoặc nhóm khác, chẳng hạn như các công ty liên kết với Yamaha
 • Nhận biết sở thích và mong muốn của bạn để cung cấp thông tin thích hợp và phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp
 • Cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của bạn bằng cách tích hợp thông tin do Yamaha sở hữu với thông tin thu được từ các công ty khác
 • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu tài liệu quảng cáo, hoặc các yêu cầu khác, v.v.
 • Thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo các thỏa thuận, luật và những điều tương tự
 • Tiến hành sàng lọc khi nộp đơn đăng ký thuê dụng cụ, v.v.
 • Các mục đích khác dựa trên sự đồng ý trước của bạn

3. Quản lý an toàn dữ liệu cá nhân

Yamaha thực hiện các biện pháp có tính kỹ thuật, vật lý và có tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân và gây ra mất mát, phá hủy, làm sai lệch, tiết lộ và những thứ tương tự đối với dữ liệu cá nhân và nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn.

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể ủy thác cho bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần hoạt động của họ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Yamaha không chấp thuận việc sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn bởi bất kỳ nhà thầu nào trừ khi nhà thầu cần thiết phải thực hiện việc sử dụng hoặc cung cấp đó để thực hiện các hoạt động được ủy thác hoặc để tuân thủ luật và pháp lệnh. Yamaha yêu cầu mỗi nhà thầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo một thỏa thuận. Yamaha chia sẻ dữ liệu giữa các tập đoàn như sau.

Yamaha có thể chia sẻ tất cả dữ liệu cá nhân giữa các tập đoàn sau:

- Tập đoàn Yamaha

Khi trả lời thắc mắc của bạn, yêu cầu tài liệu quảng cáo, hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác, v.v., Yamaha có thể chuyển đến các công ty thuộc tập đoàn sau thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân) được truyền qua trang “Liên hệ với chúng tôi” trên các trang web của Yamaha trong phạm vi được coi là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn và các công ty thuộc tập đoàn có thể sử dụng các chi tiết đó để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nhật Bản: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ và Yamaha Music Foundation

Bên ngoài Nhật Bản: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Yamaha có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba nếu được các điều luật và pháp lệnh hiện hành cho phép.

5. Chuyển giao dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn từ quốc gia nơi bạn cư trú sang các quốc gia khác (bao gồm cả Nhật Bản) và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia đó (quy trình kết hợp, gọi là “Chuyển giao”). Luật bảo vệ quyền riêng tư tương đương với luật của quốc gia nơi bạn cư trú có thể không được thực thi ở quốc gia nhận chuyển dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, Yamaha xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo điều luật và pháp lệnh hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư này.

6. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Yamaha chỉ lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích sử dụng.

6.1 Quy trình về thời gian bảo quản

Thông tin cá nhân được cung cấp hay thu thập từ quý khách từ việc truy cập hay sử dụng trang web được Yamaha lưu lại miễn là mục đích thu thập dữ liệu vẫn tiếp tục. Sau đó, những thông tin này sẽ bị hủy hoặc hủy nhận dạng khỏi quý khách trừ khi việc lưu giữ thông tin được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của Yamaha

7. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Đối với dữ liệu cá nhân của trẻ, Yamaha nhận được sự đồng ý từ các đại lý theo luật định, chẳng hạn như người có thẩm quyền của cha mẹ đối với trẻ đó và thực hiện các bước cần thiết khác theo luật, pháp lệnh hiện hành và những điều tương tự.

7.1 Sự chấp nhận của cha mẹ đối với người dùng dưới 18 tuổi

Yamaha không thể phân biệt tuổi của những người truy cập trang web. Vì vậy, nếu quý khách dưới 18 tuổi, vui lòng nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi quý khách truy cập trang web và gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ có lý do để tin rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho Yamaha thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước của họ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đảm bảo thông tin được xóa và hủy đăng ký chúng khỏi mọi cơ hội liên hệ quảng cáo nếu có.

8. Lưu trữ Cookies

Yamaha có thể tạo cookie và sử dụng các công nghệ tương tự khác trên các trang web của Yamaha. Những điều này cho phép Yamaha cung cấp cho mỗi khách hàng nhiều dịch vụ và quảng cáo tùy chỉnh hơn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách liên quan đến cookie, v.v.

9. Quyền lợi của khách hàng về chính sách bảo mật

9.1 Nếu khách hàng muốn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Một thành viên có thể truy cập và sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, ngoại trừ ID, Ngày sinh và Tên của họ (trừ khi có lỗi đánh máy trong lần gửi đầu tiên). Để truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thành viên sẽ đăng nhập vào trang Tài khoản của tôi tại trang web của Yamaha.

Nếu một thành viên yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin liên quan sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi quá trình chỉnh sửa được hoàn thành.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin được gửi tại thời điểm đăng ký, mỗi người phải cập nhật ngay thông tin của mình. Tuy nhiên, thông tin không thể thay đổi theo bản chất như Tên, ID người dùng, Số ID, v.v. có thể không được thay đổi trừ khi có lỗi đánh máy như vậy tại thời điểm gửi thông tin ban đầu hoặc số ID bị thay đổi bởi các cơ quan có liên quan.

Bất kỳ thiệt hại nào do thành viên về việc không cập nhật thông tin cá nhân của mình sẽ do thành viên có liên quan chịu trách nhiệm và Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại đó.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách trong những trường hợp cực kỳ hạn chế, như được cho phép theo Đạo luật Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, bao gồm các trường hợp sau:

 1. Nếu nó có thể gây nguy hiểm nếu quý khách có nó;
 2. Nếu nó có thể làm ảnh hưởng đến một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành;
 3. Nếu nó liên quan đến thủ tục tố tụng của tòa án và có thể phải tuân theo quá trình khám phá;
 4. Nếu nó có thể liên quan đến một quá trình ra quyết định nhạy cảm thương mại; hoặc là
 5. Trong đó thông tin cá nhân của cá nhân khác được chứa trong cùng một hồ sơ.

Điều này áp dụng cho mọi công dân bất kể mọi quốc tịch đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và truy cập website Yamaha Music Việt Nam.

9.2 Nếu khách hàng từ chối chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Qúy khách có thể từ chối không muốn Yamaha sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba và bằng cách đó quý khách đồng ý rằng điều này có thể dẫn đến:

 1. dịch vụ không có sẵn (các dịch vụ như Đăng ký bảo hành trong nước);
 2. chất lượng dịch vụ bị tổn hại;
 3. một trải nghiệm trực tuyến ít tùy chỉnh, thân thiện với người dùng và hiệu quả.

Nếu quý khách không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba, vui lòng liên hệ qua 1 trong 3 hình thức sau:

 • Gửi thư đến Văn phòng Yamaha Music Việt Nam, tầng 15, tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 14, Quận 3, TP.HCM
 • Liên hệ Bộ phận CSKH theo số Hotline: 1900 299 279
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: Yêu cầu thông tin

10. Tuân thủ luật và pháp lệnh

Yamaha tuân thủ các luật, pháp lệnh và hướng dẫn hiện hành liên quan đến dữ liệu cá nhân và thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty.

11. Sự cải tiến liên tục

Yamaha liên tục xem xét và cải thiện chương trình tuân thủ của mình (chương trình tuân thủ luật, pháp lệnh, v.v.) để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

12. Thông tin liên hệ

Đối với các thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ đến Yamaha:

 • Gửi thư đến Văn phòng Yamaha Music Việt Nam, tầng 15, tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 14, Quận 3, TP.HCM
 • Liên hệ Bộ phận CSKH theo số Hotline: 1900 299 279
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: Yêu cầu thông tin

13. Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Yamaha có thể sửa đổi, bổ sung, thêm hoặc xóa nội dung của Chính sách quyền riêng tư này theo các chính sách nội bộ của Yamaha, sự phát triển công nghệ hoặc các luật và pháp lệnh hiện hành. Nếu bất kỳ sửa đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này, Yamaha sẽ thông báo cho bạn về sửa đổi đó khi cần thiết theo cách dễ nhận biết.

Giới thiệu về các trang web được liên kết

Các trang web của Yamaha chứa một số liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng các liên kết này không được cung cấp cho mục đích chia sẻ dữ liệu cá nhân. Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thu thập dữ liệu cá nhân tại các trang web được liên kết, vì vậy hãy đảm bảo bạn kiểm tra các chi tiết liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân được giải thích trên các trang web được liên kết.

Phổ biến thông tin của khách hàng

Các dịch vụ của Yamaha có thể bao gồm các chức năng trò chuyện (để trò chuyện), diễn đàn (phòng hội thảo), bảng tin trực tuyến, trả lời các câu hỏi qua email, v.v. Yamaha không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dữ liệu cá nhân do khách hàng truyền qua các dịch vụ này.

Khi bạn sử dụng các dịch vụ này, vui lòng truyền tải thông tin theo trách nhiệm và quyết định của bạn.

Các vấn đề liên quan đến trẻ em

Yamaha không cố ý yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em trên các trang web của chúng tôi. Bất kỳ người nào được coi là trẻ vị thành niên theo luật pháp địa phương hoặc bất kỳ người nào khác dưới độ tuổi nhất định cố gắng truy cập các trang web của Yamaha chỉ có thể sử dụng các trang web của chúng tôi nếu người đó được sự đồng ý từ một đại lý theo luật định, chẳng hạn như người có thẩm quyền của cha mẹ.