Chính sách Bảo mật

Bảo mật Thông tin của bạn

Tại Yamaha chúng tôi tin rằng khách truy cập trực tuyến có quyền được biết các thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin do chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web và loại thông tin được thu thập. Phương châm này chỉ áp dụng khi bạn truy cập trang Web được điều hành bởi Công ty Yamaha .

Các trang web được liên kết đến/từ trang web này (bao gồm các chi nhánh khác của Yamaha và thông qua các băng quảng cáo) có thể có những chính sách khác; vì vậy, vui lòng xem lại những thông báo về chính sách bảo mật trên các trang đó để biết thông tin chi tiết..

Mặc dù Yamaha thường không yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân để truy cập và sử dụng trang web của Yamaha, nhưng vui lòng lưu ý rằng bạn cần phải cung cấp thông tin này để có thể tham gia vào một số hoạt động. Nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, có thể bạn không được tham gia vào các hoạt động đó.

Thu thập Thông tin: Cookie; Quyền riêng tư

Với mỗi khách truy cập vào trang Web Yamaha, máy chủ Web của Yamaha sẽ tự động nhận dạng và lưu trữ thông tin như thông tin kết hợp địa chỉ IP/tên miền của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biết dạng lưu lượng truy cập thông qua các trang của chúng tôi cho các mục đích như tăng cường tính khả dụng của trang. Máy tính của bạn sẽ tự động cung cấp thông tin này mỗi lần bạn đăng nhập, trừ khi bạn đã kích hoạt công cụ chặn lưu trữ thông tin có sẵn trong một số trình duyệt.

Ngoài ra, Yamaha có thể yêu cầu bạn cung cấp “thông tin cá nhân”, nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp trên trang Web của chúng tôi như địa chỉ email, họ tên, địa chỉ thư tín, số điện thoại, số an ninh xã hội, số thẻ tín dụng, hoặc công cụ nhận dạng liên tục (như mã số khách hàng chứa trong cookie) được kết hợp với thông tin nhận dạng cá nhân, để cho phép bạn tham gia vào các cuộc thi, phòng chat, trên các bảng tin, để điền vào phần đăng ký hoặc để đặt hàng sản phẩm và dịch vụ trên những trang này. Yamaha có thể kết hợp thông tin mà bạn cung cấp trên trang Web của chúng tôi với thông tin chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bên thứ ba để có thể thiết kế trang Web, dịch vụ và hình thức cung ứng đến bạn một cách hiệu quả hơn. Nếu bạn cung cấp cho Yamaha thông tin cá nhân, bạn sẽ có quyền kiểm tra, thay đổi, sửa đổi hoặc xóa thông tin nếu bạn thông báo trước một cách hợp lý. Hướng dẫn cách cập nhật thông tin cá nhân sẽ được hiển thị tại các điểm thu thập dữ liệu.

Trừ khi bạn có chỉ dẫn khác cho chúng tôi, Yamaha có thể sẽ liên lạc với bạn để cung cấp thông tin về những sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, cuộc thi hoặc các hoạt động hoặc những hình thức cung ứng khác mà có thể bạn sẽ quan tâm. Bạn có thể chỉ dẫn cho chúng tôi về việc bạn có muốn chúng tôi liên lạc hay không bằng cách chọn hoặc bỏ chọn trong ô chỉ thị sự ưu tiên của bạn được áp dụng tại nơi thu thập thông tin của bạn, hoặc bằng cách khác (như gửi email yêu cầu, v.v…). Ngoài ra, với mỗi thông tin liên lạc bạn nhận được từ Yamaha, bạn sẽ có cơ hội chỉ dẫn cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc đó nữa.

Trừ khi thông tin được sử dụng cho mục đích mà bạn đã yêu cầu hoặc đã đồng ý từ đầu, Yamaha sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của Yamaha với bất cứ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ (a) có sự đồng ý của bạn, (b) có thể được phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh của tòa án và/hoặc (c) cho những người hay công ty mà Yamaha ký hợp đồng để thực hiện những hoạt động nội bộ của trang web hoặc cho việc kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như gửi cho bạn mục quảng cáo mà bạn đã yêu cầu trên trang web).

Ngoài ra với sự đồng ý của bạn, Yamaha có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty chi nhánh khác của Yamaha (ví dụ, (i) Công ty Yamaha, (ii) công ty có hơn 50% cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của Công ty Yamaha, theo cách trực tiếp hay gián tiếp, hoặc (iii) bất cứ công ty nào mà trong tên thương mại có chữ “Yamaha”) có thể muốn liên lạc với bạn về những sản phẩm, dịch vụ hoặc các hình thức cung ứng khác mà có thể bạn sẽ quan tâm. Hơn nữa, chỉ khi có sự đồng ý của bạn, Yamaha có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba cụ thể ngoài những công ty thuộc Yamaha có thể muốn liên lạc với bạn về những sản phẩm, dịch vụ hoặc những hình thức cung ứng khác mà có thể bạn sẽ quan tâm. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật riêng biệt của từng công ty để biết rõ hơn về chính sách bảo mật của từng công ty. Yamaha sẽ cố gắng để nhận được sự đồng ý của bạn tại nơi thông tin được thu thập hoặc bằng phương thức “op-out (gửi không cần có sự đồng ý của người nhận)” hoặc phương thức “opt-in (gửi cần có sự đồng ý của người nhận)”, hoặc bằng cách khác (chẳng hạn như email yêu cầu). Nếu bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ công ty bất kỳ trong số các công ty chi nhánh của Yamaha này, hoặc các bên thứ ba, bạn cần liên lạc trực tiếp với họ nếu sau này bạn quyết định không muốn nhận thông tin liên lạc từ họ nữa. Cho đến khi chúng tôi đưa ra lời khuyên với bạn, ngoại trừ những điều như chỉ dẫn ở trên đối với quyết định ban đầu được đưa ra với sự đồng ý của bạn liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân cho các công ty chi nhánh của Yamaha và/hoặc bên thứ ba cụ thể ngoài những công ty thuộc Yamaha, vì những thay đổi, sửa đổi và/hoặc xóa sẽ không được trao đổi giữa Yamaha và các công ty chi nhánh khác của Yamaha hoặc bên thứ ba nên những thay đổi hoặc sửa đổi thông tin cá nhân phải được gửi trực tiếp đến cho cả Yamaha lẫn từng công ty chi nhánh khác của Yamaha hoặc bên thứ ba.

Bảo mật

Yamaha không thể đảm bảo rằng không bao giờ xảy ra việc truy cập trái phép, bạn hãy yên tâm tin rằng Yamaha sẽ thật thận trọng trong việc duy trì khả năng bảo mật cho các thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng những kỹ thuật thích hợp và thủ tục nội bộ.

Chính sách Quản lý việc Sử dụng; Thay đổi Chính sách Bảo mật

Những điều khoản của chính sách này sẽ quản lý việc sử dụng và mọi thông tin được thu thập tại chỗ. Yamaha có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập lại trang này thường xuyên như bạn muốn. Thay đổi chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực tại thời điểm chính sách được đăng trên trang này.