Chính sách Bảo Mật của Yamaha

Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam (“Yamaha”) tin rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng (“khách hàng” hoặc “bạn”) là nghĩa vụ của Yamaha theo pháp luật và pháp lệnh cũng như là một trách nhiệm xã hội thiết yếu. Yamaha đưa ra “Chính sách Bảo mật” (“Chính sách Bảo mật”) này, tôn trọng các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ các quyền đó như sau.

Trong Chính sách Bảo mật này, Yamaha sẽ trình bày loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, mục đích và cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, đối tượng được phép xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, thời gian xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và các quyền, nghĩa vụ của quý khách hàng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Bằng việc chấp nhận Chính sách Bảo mật này, quý khách hàng xác nhận rằng mình đã được Yamaha thông báo, đã biết và đồng ý với toàn bộ các nội dung cần được thông báo trước khi Yamaha xử lý dữ liệu cá nhân, chi tiết như quy định tại Chính sách Bảo mật này. Quý khách hàng đồng ý rằng Yamaha không cần thực hiện thông báo trước lại trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

1. Nguồn và danh mục dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể thu thập để xử lý các dữ liệu cá nhân sau của bạn.

1.1 Dữ liệu cá nhân cơ bản

 • Tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ email và địa chỉ thực tế, số điện thoại, giới tính, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc học tập, thông tin liên quan đến mạng xã hội, ID người dùng và tài khoản, số thành viên, thông tin liên quan đến việc ghé thăm cửa hàng, sản phẩm đã mua
 • Thông tin được cung cấp qua bảng câu hỏi hoặc chiến dịch
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ (phương pháp sử dụng sản phẩm, tần suất sử dụng, thông tin cài đặt trong các thiết bị được sử dụng và các thông tin tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ các yêu cầu đến Yamaha (số điện thoại và bản ghi âm giọng nói của bạn được thu thập khi có yêu cầu, lịch sử yêu cầu sửa chữa và các thông tin tương tự, thông tin khó khăn về sản phẩm hoặc dịch vụ, và các thông tin tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ các giao dịch với Yamaha (lịch sử tham gia các buổi hòa nhạc, sự kiện, buổi thử giọng và các cuộc thi do Yamaha tổ chức hoặc đồng tài trợ (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến các buổi biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát), lịch sử tham gia các lớp học, khóa học của trường âm nhạc, và các thông tin tương tự do Yamaha điều hành (bao gồm bản ghi âm giọng nói và thông tin liên quan đến các buổi biểu diễn nhạc cụ hoặc ca hát), lịch sử giấy phép, sử dụng và các thông tin tương tự đối với các tác phẩm nghệ thuật (bao gồm cả các tác phẩm âm nhạc) mà Yamaha sở hữu bản quyền
 • Tư liệu tải xuống và tình trạng sử dụng phần mềm, v.v.
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng phần mềm hoặc Internet (thông tin thu được từ cookies, v.v., thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của các thiết bị mà bạn sử dụng, thông tin sử dụng dịch vụ, các trang web bạn duyệt, liên kết bạn nhấp vào, email từ Yamaha bạn mở, và các thông tin tương tự)
 • Các loại thiết bị, các phiên bản O.S của loại thiết bị đó, quốc gia truy cập, số lượng người dùng, ngày và giờ truy cập
 • Thông tin được cung cấp bởi các bảng câu hỏi hoặc các chiến dịch do các dịch vụ bên ngoài thực hiện với sự đồng ý trước của bạn, thông tin do khách hàng tiết lộ
 • Thông tin được cung cấp bởi các nhà điều hành kinh doanh, những người thực hiện dịch vụ sử dụng thông tin có thể phân biệt, nhưng không nhận dạng được cá nhân (như số nhận dạng quảng cáo, v.v.)
 • Thông tin trêncác dịch vụ mạng xã hội liên kết với các trang web của Yamaha, v.v. (với sự đồng ý của bạn)

1.2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Là những dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đó, có thể bao gồm các loại sau:

 • Thông tin cần thiết cho các giao dịch hoặc hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ (số sê-ri, lịch sử mua hàng, thông tin thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, và các thông tin tương tự)
 • Thông tin được tạo ra từ các giao dịch với Yamaha (lịch sử mua hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý)
 • Thông tin được tạo ra từ việc sử dụng phần mềm hoặc internet (thông tin vị trí, địa chỉ IP, và thông tin tương tự)
 • Thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng, bao gồm tên tài khoản, số tài khoản và ngân hàng phát hành
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân đươc xác định thông qua dịch vụ định vị

Nếu Yamaha thu thập được dữ liệu cá nhân của bạn, Yamaha đảm bảo sẽ thu thập một cách thích hợp và hợp pháp.

2. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Yamaha sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng trong phạm vi các mục đích sau.

 • Cung cấp, bảo trì, bảo vệ và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Yamaha, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cung cấp thông tin về các chiến dịch, sản phẩm mới và những thông tin tương tự, thực hiện bảng câu hỏi, dịch vụ sau bán hàng cho sản phẩm và bảo vệ khách hàng
 • Cung cấp thông tin và nội dung phù hợp với sở thích của từng khách hàng
 • Liên hệ về giao dịch, v.v.
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý
 • Thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với Yamaha (xử lý thanh toán, v.v.)
 • Quản lý các quyền tác giả và quyền liên quan đối với các nguồn âm thanh
 • Thực hiện các hoạt động dịch vụ và xử lý sửa chữa trong thời gian bảo hành và chăm sóc sau bán hàng sau khi thực hiện các hoạt động dịch vụ và xử lý sửa chữa đó
 • Cung cấp các thông báo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha xử lý và các thông báo liên quan đến các sự kiện, v.v.
 • Cung cấp các thông báo về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và các thông tin tương tự của các công ty hoặc tập đoàn khác, như các công ty liên kết với Yamaha
 • Nhận biết sở thích và mong muốn của bạn để cung cấp thông tin phù hợp và phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp
 • Cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của bạn bằng cách tích hợp thông tin do Yamaha sở hữu với thông tin thu thậpđược từ các công ty khác
 • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu tài liệu quảng cáo, hoặc các yêu cầu khác, v.v.
 • Thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo các thỏa thuận, pháp luật và những văn bản tương tự
 • Tiến hành sàng lọc khi nộp đơn đăng ký thuê dụng cụ, v.v.
 • Các mục đích khác dựa trên sự đồng ý trước của bạn

3. Quản lý an toàn dữ liệu cá nhân

Yamaha thực hiện các biện pháp có tính kỹ thuật, vật lý và có tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân và gây ra mất mát, phá hủy, làm sai lệch, tiết lộ và các hành vi tương tự đối với dữ liệu cá nhân và nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn.

Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân: Việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Yamaha nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân và của Yamaha.

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể ủy thác cho một bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Yamaha liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Yamaha không chấp thuận việc sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn bởi bất kỳ nhà thầu nào trừ khi nhà thầu cần thiết phải thực hiện việc sử dụng hoặc cung cấp đó để thực hiện các hoạt động được ủy thác hoặc để tuân thủ pháp luật và pháp lệnh. Yamaha yêu cầu mỗi nhà thầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo một thỏa thuận. Yamaha chia sẻ dữ liệu giữa các tập đoàn như sau.

Yamaha có thể chia sẻ tất cả dữ liệu cá nhân giữa các tập đoàn sau:

- Tập đoàn Yamaha

Khi phản hồi thắc mắc của bạn, yêu cầu tài liệu quảng cáo, hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác, v.v., hoặc phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong Chính sách Bảo mật này, Yamaha có thể chuyển đến các công ty thuộc tập đoàn sau thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân) được truyền qua trang “Liên hệ với chúng tôi” trên các trang web của Yamaha trong phạm vi được coi là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn và các công ty thuộc tập đoàn có thể sử dụng các chi tiết đó để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nhật Bản: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ và Yamaha Music Foundation

Bên ngoài Nhật Bản: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Yamaha có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nếu được pháp luật và pháp lệnh hiện hành cho phép.

 • Chia sẻ cho các đối tác kinh doanh: các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các bên nghiên cứu thị trường, tổ chức sự kiện hoặc các bên thứ ba khác cung cấp các dịch vụ nhất định cho Yamaha.
 • Chia sẻ cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mục đích lưu trữ và tiến hành bảo trì kỹ thuật các trang web của Yamaha.
 • Chia sẻ cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, bao gồm các nền tảng tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc, các nền tảng mạng xã hội để gửi cho bạn thông tin liên quan và giao tiếp với bạn.
 • Hỗ trợ việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát hoặc tổ chức lại bộ máy trong doanh nghiệp mà Yamaha có thể tham gia, hoặc theo các thỏa thuận tài chính do Yamaha thực hiện.
 • Phản hồi các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo lệnh của tòa án, hoặc các quy định pháp luật khác; và
 • Trong các trường hợp cần thiết, nhằm mục đích thực hiện kiểm toán doanh nghiệp hoặc điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc xử lý mối đe dọa về an ninh.

5. Chuyển giao dữ liệu cá nhân

Yamaha có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn từ quốc gia nơi bạn cư trú sang các quốc gia khác (bao gồm Nhật Bản) và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn tại những quốc gia đó (quy trình kết hợp, gọi là “Chuyển giao”). Luật bảo vệ quyền riêng tư tương đương với luật của quốc gia nơi bạn cư trú có thể không được thực thi tại quốc gia nhận Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, Yamaha xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo pháp luật và pháp lệnh hiện hành cũng như Chính sách Bảo mật này.

6. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Yamaha chỉ lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng chỉ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích sử dụng trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác.

Trừ khi pháp luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

6.1 Quy trình về thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân được cung cấp hoặc thu thập từ bạn từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web được Yamaha lưu trữ miễn là mục đích thu thập dữ liệu vẫn tiếp tục. Sau đó, những thông tin này sẽ bị hủy hoặc ẩn danh khỏi bạn trừ khi việc lưu giữ thông tin được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp luật, quy định hoặc kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của Yamaha

7. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Đối với dữ liệu cá nhân của trẻ em, Yamaha chỉ tiến hành xử lý dữ liệu sau khi đã nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với trẻ em đó, và trong trường hợp trẻ em đó từ đủ 7 tuổi trở lên, sự đồng ý của chính trẻ em đó, và thực hiện các bước cần thiết khác theo pháp luật, pháp lệnh hiện hành và các quy định tương tự.

7.1 Sự chấp nhận của cha mẹ đối với người dùng dưới 18 tuổi

Yamaha sẽ tiến hành xác minh tuổi của quý khách hàng trước khi thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Quý khách hàng đồng ý và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về thông tin tuổi mà quý khách hàng cung cấp. Do đó, nếu quý khách hàng dưới 18 tuổi, vui lòng nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi quý khách hàng truy cập trang web và gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ có lý do để tin rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp thông tin cá nhân cho Yamaha mà không có sự đồng ý trước của họ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đảm bảo thông tin được gỡ bỏ và hủy đăng ký khỏi mọi cơ hội liên hệ quảng cáo nếu có.

8. Lưu trữ Cookies

Yamaha có thể tạo cookies và sử dụng các công nghệ tương tự khác trên các trang web của Yamaha. Những công nghệ này cho phép Yamaha cung cấp tớimỗi khách hàng nhiều dịch vụ và quảng cáo tùy chỉnh hơn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách về cookie, v.v.

9. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng

9.1 Nếu khách hàng muốn truy cập và chỉnh sửadữ liệu cá nhân của mình

Một thành viên có thể truy cập và sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, ngoại trừ ID, Ngày sinh và Họ và Tên, vốn là những dữ liệu không thể thay đổi theo bản chất (trừ khi có lỗi đánh máy trong lần gửi đầu tiên hoặc có sự thay đổi về cách thức đăng ký thông tin đó một cách hợp pháp với cơ quan có thẩm quyền). Để truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, bạn sẽ đăng nhập vào trang Tài khoản của Tôi trên trang web của Yamaha.

Nếu bạn yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, dữ liệu liên quan sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi quá trình chỉnh sửa được hoàn thành.

Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về dữ liệu cá nhận được gửi tại thời điểm đăng ký, bạn phải nhanh chóng cập nhật ngay dữ liệu của mình. Tuy nhiên, dữ liệu về bản chất không thể thay đổinhư Tên, ID người dùng, Số ID, v.v. có thể không được thay đổi trừ khi có lỗi đánh máy tại thời điểm đăng ký thông tin ban đầu hoặc số ID bị thay đổi bởi các cơ quan có liên quan.

Bất kỳ thiệt hại nào do quý khách không cập nhật dữ liệu cá nhân của mình sẽ do chính quý khách hàng chịu trách nhiệm và Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại đó.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong những trường hợp cực kỳ hạn chế, như được cho phép theo Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm các trường hợp sau:

 1. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,
 2. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác; hoặc
 3. Trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều này áp dụng đối với mọi công dân bất kể mọi quốc tịch đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và truy cập vào trang web của Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam.

9.2 Nếu khách hàng từ chối chia sẻ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Quý khách có thể từ chối nếu không muốn Yamaha sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với các bên thứ ba và bằng cách đó quý khách đồng ý rằng điều này có thể dẫn đến:

 1. Dịch vụ không có sẵn (các dịch vụ như Đăng ký bảo hành trong nước).
 2. Chất lượng dịch vụ bị tổn hại.
 3. Một trải nghiệm trực tuyến ít tùy chỉnh, thân thiện với người dùng và hiệu quả.

Vì lý do đó, khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, thì chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan và quý khách hàng có nghĩa vụ thực hiện mọi nghĩa vụ còn tồn đọng tại thời điểm chúng tôi chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan.

Nếu quý khách không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách với các bên thứ ba, vui lòng liên hệ công ty chúng tôi qua 1 trong 3 hình thức sau:

 • Gửi thư đến Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam, tầng 15, tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng theo số Hotline: 1900 299 279
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: Yêu cầu thông tin

Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu diễn ra trước khi quý khách hàng chính thức rút lại sự đồng ý. Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền

9.3 Nếu khách hàng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, quý khách hàng có quyền:

 • Được thông báo về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật.
 • Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.
 • Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Tự bảo vệ.
 • Các quyền khác của chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về các quyền của mình hoặc mong muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi theo các thông tin liên hệ quy định tại Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc hoặc phản hồi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo đúng pháp luật hiện hành.

9.4 Nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

Quý khách hàng cũng đóng vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách:

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi quý khách hàng đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.
 • Tham gia vào việc tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia vào việc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và quy định đó.
 • Thông báo ngay tới Yamaha nếu phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của bản thân bị tiết lộ, có thể dẫn tới rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Chính sách Bảo mật này mà quý khách hàng có thể nhận biết được.
 • Thường xuyên kiểm tra trên trang thông tin điện tử chính thức của Yamaha để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ thay đổi nào (nếu có) liên quan đến Chính sách Bảo mật này.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Tuân thủ pháp luật và pháp lệnh

Yamaha tuân thủ pháp luật, pháp lệnh và hướng dẫn hiện hành liên quan đến dữ liệu cá nhân và thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty.

11. Sự cải tiến liên tục

Yamaha liên tục xem xét và cải thiện chương trình tuân thủ của mình (chương trình tuân thủ pháp luật, pháp lệnh, và các chương trình tương tự) để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

12. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng thông tin chi tiết liên lạc tại đây:

 • Gửi thư đến Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam, tầng 15, tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng theo số Hotline: 1900 299 279
 • Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc chi tiết đến: Yêu cầu thông tin

13. Sửa đổi Chính sách Bảo mật này

Yamaha có thể sửa đổi, bổ sung, thêm hoặc xóa nội dung của Chính sách Bảo mật này theo các chính sách nội bộ của Yamaha, sự phát triển công nghệ hoặc các pháp luật và pháp lệnh hiện hành. Nếu bất kỳ sửa đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này, Yamaha sẽ thông báo cho bạn về sửa đổi đó khi cần thiết theo cách dễ nhận biết và sẽ thu thập sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Trong thời gian chưa nhận được sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi, dữ liệu cá nhận của bạn đã được Yamaha thu thập sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại thời điểm bạn cung cấp sự đồng ý trước đó.

Về các trang web được liên kết

Các trang web của Yamaha chứa một số liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng các liên kết này không được cung cấp cho mục đích chia sẻ dữ liệu cá nhân. Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thu thập dữ liệu cá nhân tại các trang web được liên kết, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra các chi tiết liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân được giải thích trên các trang web được liên kết.

Phổ biến thông tin của khách hàng

Các dịch vụ của Yamaha có thể bao gồm các chức năng trò chuyện (để hội thoại), diễn đàn (phòng hội thảo), bảng tin trực tuyến, trả lời các câu hỏi qua email, và các chức năng tương tự. Yamaha không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dữ liệu cá nhân do khách hàng truyền qua các dịch vụ này.

Khi bạn sử dụng các dịch vụ này, vui lòng truyền tải thông tin theo trách nhiệm và quyết định của bạn.

Các vấn đề liên quan đến trẻ em

Yamaha không cố ý yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em trên các trang web của chúng tôi.

Bất kỳ người nào được coi là trẻ vị thành niên theo pháp luật địa phương hoặc bất kỳ người nào khác dưới độ tuổi nhất định cố gắng truy cập các trang web của Yamaha chỉ có thể sử dụng các trang web của chúng tôi nếu người đó được sự đồng ý hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật (sự đồng ý của cha mẹ) hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.