Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam (“Yamaha”) có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng cách sử dụng cookies và các công nghệ tương tự nhằm mục đích phân tích tình trạng sử dụng trang web của bạn, cung cấp cho mỗi khách hàng các dịch vụ và quảng cáo tùy chỉnh hơn hoặc cho các mục đích khác.

Phần “Giới thiệu về việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự” (“Chính sách Cookies”) này mô tả các cookies và các công nghệ tương tự được sử dụng liên quan đến các trang web do Yamaha quản lý.

Thông tin được thu thập một cách độc lập bởi cookies và các công nghệ tương tự không bao gồm dữ liệu cá nhân; tuy nhiên, thông tin đó có thể được sử dụng kết hợp với thông tin thành viên cho các dịch vụ thành viên, v.v. do Yamaha cung cấp, cho các mục đích sử dụng được quy định trong chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cookies và các công nghệ tương tự được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Lưu lịch sử duyệt web, cài đặt và những điều tương tự bằng cách sử dụng cookies trên thiết bị của bạn cho phép bạn tránh nhập nhiều lần cùng một thông tin và cho phép bạn sử dụng các dịch vụ lưu giữ dữ liệu từ những lần truy cập trước của bạn.

 • Yamaha có thể thực hiện bảng câu hỏi trực tuyến, v.v. để cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin cookies do các bên thứ ba liên kết với Yamaha tạo ra.

  Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo liên kết với Yamaha có thể phân phối quảng cáo về các địa điểm hoặc nội dung mà khách hàng có thể quan tâm khi sử dụng thông tin cookie nói trên.

  Mỗi công ty cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo liên kết với Yamaha điều hành và quản lý thông tin cookie do Yamaha và mỗi công ty chuyển giao theo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân do mỗi công ty đề ra.

 • Yamaha có thể sử dụng thông tin được thu thập bằng cách sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để cải thiện các trang web nơi thông tin được thu thập hoặc để cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ do Yamaha cung cấp, bằng cách phân tích thông tin đó và xác minh tình trạng sử dụng của bạn (trạng thái truy cập, lưu lượng truy cập, định tuyến và tương tự) của các trang web.

  Thông tin có thể được cung cấp cho một công ty cung cấp các công cụ phân tích được Yamaha sử dụng cho các mục đích nêu trên.

Giới thiệu về cookies

Yamaha sử dụng cookies. Cookies là các tệp văn bản nhỏ bao gồm các ký tự tùy ý thay vì dữ liệu cá nhân và được lưu trữ trên thiết bị của bạn thông qua tương tác giữa máy chủ web của trang web này và phần mềm duyệt internet của bạn (trình duyệt của bạn) khi bạn truy cập vào trang web này. Việc sử dụng các ký tự được viết trong cookie cho phép Yamaha cung cấp tới bạn các dịch vụ và nội dung phù hợp hơn.

Tắt cookies

Cookies vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc hết thời hạn hợp lệ cụ thể.

Đối với việc truyền và lưu trữ cookies, bạn có thể cài đặt trước cho trình duyệt của mình để hiển thị liệu một số trang web có sử dụng cookies hay từ chối nhận cookies. Vui lòng lưu ý rằng một số chức năng có thể được sử dụng trên một số trang web (bao gồm cả trang web này) có thể bị hạn chế nếu bạn đặt trình duyệt của mình không sử dụng cookies. Vui lòng tham khảo tính năng “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn để biết thông tin liên quan đến các chức năng này.

Giới thiệu về beacons

Web beacons (đôi khi được gọi là thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng) bao gồm đồ họa không dành cho khách hàng. Các liên kết theo dõi và / hoặc bất kỳ công nghệ tương tự nào bao gồm một số dòng mã lập trình, có thể được nhúng vào các trang web hoặc ứng dụng di động của Yamaha. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê kết hợp với cookies. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập trên các trang web, cũng như gửi thông báo về các email được nhận và mở cũng như kiểm tra xem có câu hỏi nào, v.v. trong email đã được trả lời hay không.

Tắt beacons

Nếu một beacon được kết hợp vào nội dung trực tuyến, bạn có thể từ chối beacon bằng cách tắt cookie cho các dịch vụ riêng lẻ, như được đề cập bên dưới. Beacons trong email nói chung có thể bị tắt nếu bạn không tải xuống hình ảnh có trong thư bạn nhận được; tuy nhiên, khả năng sử dụng phương pháp này phụ thuộc vào cách phần mềm email của bạn hoạt động, vì vậy trong một số trường hợp, phương pháp này không thể tắt beacons. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng tạm dừng sắp xếp phân phối cho bản tin email mà bạn đăng ký.

Các công ty chính cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo có liên kết với Yamaha và cách tạm ngừng phân phối thông tin

Các công cụ phân tích hành vi trực tuyến chính liên kết với Yamaha và cách tạm ngừng phân phối thông tin

Tên công cụ Mô tả Cách dừng phân phối
Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook pixel https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/ds/preferences/edit/
Firebase https://www.google.com/policies/privacy/partners/ Bạn có thể ngừng phân phối thông tin từ màn hình cài đặt trong ứng dụng di động.
Treasure Data https://www.treasuredata.com/privacy/ Vui lòng đọc kĩ mục “Tắt cookie” phía trên để đặt trình duyệt của bạn ở chế độ không sử dụng cookies.

Các công nghệ khác được sử dụng liên quan đến phân phối và thu nhận thông tin

Thông tin sau đây chỉ được thu thập nếu thấy là cần thiết cho dịch vụ được cung cấp bởi các sản phẩm hoặc phần mềm.

 • Kết nối với giao tiếp không dây Bluetooth

  Các chức năng giao tiếp không dây Bluetooth của thiết bị của bạn được sử dụng để vận hành thiết bị hỗ trợ giao tiếp Bluetooth.

 • Truy cập thông tin liên quan đến âm nhạc trên thiết bị của bạn

  Một số sản phẩm và phần mềm truy cập thông tin liên quan đến nhạc trên thiết bị của bạn, cho phép thiết bị của bạn hiển thị danh sách, phát và chỉnh sửa danh sách phát nhạc trên thiết bị của bạn.

 • Thông tin vị trí

  Yamaha có thể lấy thông tin về vị trí của bạn bằng GPS hoặc bằng cách sử dụng GPS hoặc các công nghệ khác được cài đặt trên sản phẩm.