Console File Converter

Dữ liệu kết hợp trong hôm nay để dành cho buổi diễn ngày mai

Yamaha Console File Converter là ứng dụng cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các bàn điều khiển trộn kỹ thuật số của Yamaha. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu giữa bàn điều khiển dòng RIVAGE PM, dòng DM7, dòng CL/QL, PM5D, M7CL và LS9, do đó dữ liệu từ một buổi diễn không cần phải làm lại từ đầu cho lần tiếp theo, ngay cả khi sử dụng bàn điều khiển khác nhau.

Console file converter

Chuyển đổi tập tin bàn điều khiển: [giữa PM5D và M7CL], [giữa M7CL và LS9], [giữa PM5D và dòng CL/QL], [giữa M7CL và dòng CL/QL], [giữa LS9 và dòng CL/QL], [giữa dòng RIVAGE PM và dòng CL/QL], [dòng RIVAGE PM sang dòng DM7], [dòng CL/QL sang dòng DM7]

* Không hỗ trợ chuyển đổi tập tin bàn điều khiển từ dòng DM7.

Chuyển đổi các tham số chung cho nhiều scene khác nhau (bao gồm HA và Tên Ch).

Các tham số không tương thích sẽ được đặt thành giá trị mặc định của chúng.

Có ba lựa chọn chuyển đổi.

Hỗ trợ cả Windows và Mac.

* Phiên bản 6.0.0, hỗ trợ dòng DM7, chỉ hỗ trợ chuyển đổi các tham số kênh từ dòng RIVAGE PM và dòng CL/QL sang dòng DM7, và chỉ có phiên bản dành cho Windows. Tính năng chuyển đổi theo chiều ngược lại và các tham số khác cũng như phiên bản dành cho Mac sẽ được cập nhật trong tương lai.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Console File Converter User Guide [1.2MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Console File Converter V6.0.0 for Win 11/10 Win 103.9MB 2024-01-11
Console File Converter V5.2.1 for Mac macOS 13, 12, 11 (Intel/Apple silicon), 10.15-10.13 Mac 15.9MB 2023-08-02
Console File Converter V5.0.0 for Mac macOS 10.14-OS X 10.9 (Previous version) Mac 13.1MB 2018-12-06