DCP không dây (Wireless DCP)

DCP không dây (Wireless DCP) có thể giúp điều khiển Yamaha Matrix Processor MTX Series từ xa.

DCP không dây (Wireless DCP) là một ứng dụng cho Apple iPhone/iPod touch/iPad có thể điều khiển Yamaha Matrix Processor MTX-Series từ xa. Ứng dụng cho phép người dùng, chẳng hạn như nhân viên giao dịch, để kiểm soát âm lượng, cài đặt sẳn chức năng gọi lại và phát audio chẳng hạn như nhạc hoặc các thông báo từ thẻ SD từ một trong các mẫu đồ họa trực quan, đơn giản dù ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi không dây.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Wireless DCP V1.2 Owner's Manual [2.3MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
A&E Specifications (Wireless DCP) [29KB]

Price : Free

Compatible Devices : Apple iOS Devices (OS: iOS 5.1.1 or later, Devices: iPad/ iPad mini/ iPad Air/ iPod touch (3rdGen or later))

Compatible Devices : Android Devices (OS: Android 4.2 or later, Tested devices: Nexus6P(6.0.1), Nexus5X(6.0.1), Nexus6(6.0), Nexus9(5.1.1), Nexus5(5.1.1), Nexus7 2013(5.1.1), Nexus10(5.1.1), Nexus4(4.4.4))

Compatible processor : Yamaha Matrix Processor MTX-series / Signal Processor MRX7-D

Others : Wi-Fi access point (preferably with 802.11n, 5-GHz capability) / Cat 5e cable (for connecting MTX processor and Wi-Fi access point)

* Apple, iPhone, iPod touch and iPad are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple. Inc.

** Android is a trademark of Google Inc.

*** Nexus is a trademark of Google Inc.

Important Notice

Important Notice

Some of Android devices support a cellular connection. If your device can run the Android OS 6 or later version with this feature, the cellular connection works in preference to other network connections of your device.

Therefore, if you use the Wireless DCP Application with a Wi-Fi router has no connection to the Internet, the MTX/MRX device which is located on the local network cannot be detected automatically based on the priority of this connection. In this case, your device will be able to connect to the MTX/MRX device by performing one of the following operations.

1. If your device cannot connect to the Internet, a dialog like the left figure will appear. Please tap the "YES" button to establish a connection. The local network will be connected.

2. You can specify the proper IP address of the MTX/MRX device by using the Manual IP function* that the Wireless DCP Application supports.

*: Refer to the page 18 in Wireless DCP Owner’s Manual.