MTX Series

Trung tâm của Giải Pháp Âm Thanh dành Cho bạn

Được thiết kế chủ yếu cho các lắp đặt chuyên nghiệp đa vùng, Bộ xử lý ma trận của MTX Series được trang bị các chức năng xử lý linh hoạt đặc biệt phù hợp cho đa dạng các ứng dụng khác nhau chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng/quán bar hoặc các phòng đãi tiệc lớn. Chịu trách nhiệm cho các chức năng xử lý chính nằm ở trung tâm thiết kế hệ thống của bạn, bộ xử lý MTX cho phép bạn lập cấu hình, lập trình và quản lý toàn bộ giải pháp âm thanh thông qua giao diện trực quan của ứng dụng phần mềm MTX Editor. Dòng sản phẩm này bao gồm 2 model với khả năn DSP và khả năng mở rộng khác nhau, cho phép bộ xử lý MTX để đáp ứng các yêu cầu cho toàn dãy ứng dụng trong môi trường chuyên nghiệp.

Lots of function to One unit

Lots of function to One unit

An Intuitive Graphical Interface for Sound System Design

The MTX-MRX Editor design process is a logical step-by-step analog of the physical installation workflow.

1. Device layout wizard

2. Functional setup

3. External controller setup

An Intuitive Graphical Interface for Sound System Design

Yamaha provides a wide range of remote control options

Yamaha provides a wide range of remote control options

From a customer perspective, the ability to access simple control of their audio system is crucial, no matter how sophisticated that system is. For this reason, Yamaha provides a wide range of remote control options. These include simple DCP wall panels with wireless equivalents that can operate from an iOS or Android phone or tablet. Then, there is more sophisticated MCP1 programmable wall mount controller, PGM1 advanced paging station microphone and the fully customizable ProVisionare Touch and ProVisionaire Control Apps for iOS tablets and Windows devices respectively.

MTX Overview

This installment offers a more detailed introduction to the MTX processors, plus some of their useful features and uses.