DM7 Editor

Thiết lập bàn điều khiển thuận tiện ... Không cần bảng điều khiển!

DM7 Editor là một ứng dụng độc lập cho các máy tính chạy các hệ điều hành Windows hoặc MAC, cho cả hoạt động trực tuyến mở rộng, thiết lập và chỉnh sửa ngoại tuyến. Ngoài Selected Channel và Overview display, DM7 Editor tạo điều kiện quản lý dữ liệu scene, chỉnh sửa danh sách patch và chỉnh sửa tên kênh và nhiều hơn nữa. Và khi phải sử dụng bảng điều khiển cho thuê hoặc cài đặt, bạn chỉ cần lưu cài đặt của mình vào bộ nhớ USB và tải chúng vào bảng điều khiển khi cần. DM7 Editor là một cách tuyệt vời để quản lý bản sao lưu. Nó thậm chí có thể sử dụng DM7 Stagemix cho IPAD và DM7 Editor cùng một lúc.

Bay L/C screen

Yamaha DM7 Editor: Bay L/C screen

Utility screen

Yamaha DM7 Editor: Utility screen
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
DM7 Editor V1.5.2 for Mac macOS 13, 12, 11 (Intel/Apple silicon) Mac 93.9MB 2024-02-15
DM7 Editor V1.5.2 for Win 11/10 Win 89.2MB 2024-02-15
Yamaha Console Extension V3.5.0 for Mac macOS 13, 12, 11(Intel/Apple silicon), 10.15 Mac 1.1MB 2023-09-26
Yamaha Console Extension V3.5.0 for Win 11/10/8.1(64-bit) Win 2.7MB 2023-09-26