Yamaha LAN Monitor

Kiểm Soát Bao Quát Mạng

Việc quản lý mạng Dante hiệu quả phụ thuộc vào nhiều tham số như lưu lượng mạng, trạng thái của bộ chuyển đổi và thông tin của các thiết bị Dante riêng lẻ. Ứng dụng Yamaha LAN Monitor chuyên dụng cho phép theo dõi toàn diện tất cả các thông số cần thiết ấy trên một màn hình duy nhất khi được sử dụng với bộ chuyển Hệ SWP/SWR. Chúng tôi gọi quan sát trực quan này là “Kiểm soát bao quát mạng.” Bạn thậm chí có thể lưu trạng thái mạng ổn định và đặt báo động để cảnh báo cho bạn nếu có bất kỳ thông số nào thay đổi, nhờ đó có thể xác định và giải quyết tình huống nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng Dante Controller cũng có thể được khởi chạy từ Yamaha LAN Monitor chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp đưa ra giải pháp tổng thể cho mạng Dante trên duy nhất một máy tính.

*Tên phần mềm Yamaha Audio Network Monitor đã được đổi thành Yamaha LAN Monitor.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17