MonitorMix

Ứng dụng giám sát cá nhân & giám sát trộn

Ứng dụng MonitorMix phù hợp với RIVAGE PM / CL / QL / TF cho phép điều chỉnh đồng thời MIX / MATRIX / AUX không dây trên tối đa 10 thiết bị iOS / Android.

Mỗi nghệ sĩ biểu diễn có thể điều khiển các bus MIX / MATRIX / AUX một cách thuận tiện mà không cần quan tâm tới những thiết lập hay thông số phức tạp. Họ cũng có thể tạo ra thiết lập Nhóm riêng biệt để điều chỉnh dễ dàng hơn nữa: Ví dụ, điều khiển tất cả các mức âm lượng bằng một fader. Thậm chí, những ban nhạc lớn hơn có thể sở hữu thiết lập sẵn có theo đúng nhu cầu biểu diễn, không nhất thiết phải thuê riêng một kỹ sư âm thanh.

[Dành cho dòng RIVAGE PM]

Có thể kết nối tối đa 2 thiết bị chạy RIVAGE PM Editor hoặc RIVAGE PM StageMix và tối đa 10 thiết bị chạy MonitorMix.

[Dành cho dòng CL / QL]

Có thể kết nối đồng thời tối đa một thiết bị chạy CL / QL Editor, tối đa 5 thiết bị chạy CL / QL StageMix và tối đa 10 thiết bị chạy MonitorMix.

[Dành cho dòng TF]

Có thể kết nối đồng thời tối đa ba thiết bị chạy TF Editor hoặc TF StageMix và tối đa 10 thiết bị chạy MonitorMix.

Yamaha TF Series Tutorial Video: Editors and Apps

MonitorMix can enhance your workflow, bring freedom and fun to your mix.

Functions

Phần mẫu

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MonitorMix User Guide [English] [1.1MB]

Price : Free

Để biết thêm về yêu cầu hệ điều hành, vui lòng truy cập App Store tại đây.

Compatibility of MonitorMix with iPad

“MonitorMix” is compatible with both iPhone and iPad.

The following operations are needed to download “MonitorMix” from the App Store.

AUX Select

1.Open App Store with iPad, then input “MonitorMix” in the search box and tap “Search” button.

AUX Select

2.”No results for MonitorMix” will be displayed. Tap “iPad Only” that is displayed at the upper left, then choose “iPhone Only”.

AUX Select

3. After selecting “iPhone Only”, search “MonitorMix” again. “MonitorMix” will appear in the search result.

The difference between “MonitorMix” for iPad and iPhone:

“MonitorMix” has the same functions with both iPad and iPhone. When using with iPad, tap the “2X” button that is displayed at the lower right to show the app in full screen.

Notice

Group function may not operate properly if the same bus of the console is controlled from more than two MonitorMix enabled devices.

* Apple, iPhone, iPod touch và iPad là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple. Inc.

** Android là nhãn hiệu thương mại của Google LLC. Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu thương mại của Google LLC.