Commercial Installation Solutions Speaker Calculator (CISSCA)

Trình tính toán loa cho các giải pháp lắp đặt thương mại (CISSCA) là một ứng dụng phần mềm tính toán nhanh chóng số lượng loa cần thiết để có hiệu suất tối ưu trong phòng do người dùng chỉ định, cộng với mức áp suất âm thanh hiệu lực của hệ thống. Người dùng chỉ định kích thước phòng, loại loa sẽ được sử dụng và bố trí loa.

- Cách nhanh chóng và dễ dàng để ước tính số lượng loa cần thiết cho bất kỳ dự án nào.

- Dễ dàng thiết lập và vận hành.

- Chức năng xuất báo cáo cung cấp tài liệu thuận tiện cho đề xuất hệ thống.

Loa được hỗ trợ (V3.1)

Loa trần VXC4, VXC6, VXC8, VXC2F, VXC3F, VXC5F, S5 *, NS-IC400 *, NS-IC600 *, NS-IC800 *, VC4 *, VC6 *, VC8 *, VC4N, VC6N, VC8N
Loa gắn bề mặt VXS5, VXS8, VXS3F, VXS3FT, VXS1ML, VS4, VS6, S15 *, S55 *, NS-AW392 *, NS-AW592 *, NS-AW992 *
Loa siêu trầm VXS10S, VXS10ST, VXS3S, VXC8S

* Không có ở một số khu vực.

Cách sử dụng

Chọn chế độ

Thông tin phòng

Cài đặt loa/ứng dụng

Ước tính số lượng loa

Xem bản đồ SPL hiệu lực

Đưa ra báo cáo

Chế độ TỰ ĐỘNG

Chế độ TỰ ĐỘNG nhanh chóng tính toán số lượng loa với các thao tác đơn giản. Chỉ dành cho loa trần VXC4

BƯỚC 1: Nhập kích thước của phòng và chiều cao của tai người nghe. Có thể nhập bản thiết kế hoặc hình ảnh khác nếu cần.

BƯỚC 2: Chọn kiểu bố trí loa trần VXC4.

BƯỚC 3: Chỉ định loại ứng dụng là BGM hoặc âm nói.

BƯỚC 4: Kiểm tra cài đặt của bạn và kết quả ước tính số lượng loa. Có thể điều chỉnh (di chuyển hoặc loại bỏ) vị trí của từng loa nếu cần.

BƯỚC 5: Kiểm tra sự khác biệt giữa mức áp suất âm thanh hiệu lực của hệ thống ước tính và mức áp suất âm thanh mục tiêu đã nhập trong BƯỚC 3. Nhấp vào nút “BÁO CÁO” để kết xuất kết quả dưới dạng báo cáo.

Chế độ NÂNG CAO

Chế độ NÂNG CAO nhanh chóng tính toán số lượng loa cần thiết để có hiệu suất tối ưu theo điều kiện do người dùng chỉ định với cài đặt linh hoạt và chi tiết hơn. Áp dụng cho nhiều loại loa âm trần, gắn trần và loa siêu trầm ở chế độ này

BƯỚC 1: Nhập kích thước của phòng và chiều cao của tai người nghe. Có thể nhập bản thiết kế hoặc hình ảnh khác nếu cần.

BƯỚC 2: Chọn loại loa sẽ được sử dụng.

BƯỚC 3: Chỉ định loại ứng dụng và SPL mục tiêu của dự án.

BƯỚC 4: Chỉ định bố trí loa.

BƯỚC 5: Kiểm tra cài đặt của bạn và kết quả ước tính số lượng loa cần thiết. Có thể điều chỉnh (di chuyển hoặc loại bỏ) vị trí của từng loa nếu cần.

BƯỚC 6: Kiểm tra sự khác biệt giữa mức áp suất âm thanh hiệu lực của hệ thống ước tính và mức áp suất âm thanh mục tiêu đã nhập trong BƯỚC 3. Nhấp vào nút “BÁO CÁO” để kết xuất kết quả dưới dạng báo cáo.

Các điểm thiết kế của hệ thống loa

Đạt được mức áp suất âm thanh nhất quán trên mặt phẳng nghe (độ cao trung bình của tai người nghe) là một mục tiêu quan trọng trong thiết kế hệ thống loa. Cần lưu ý những điểm sau đây.

Loa trần

Loa trần

Điều quan trọng cần lưu ý là góc phủ âm thanh danh nghĩa có trong thông số kỹ thuật của loa trần không giống với góc phủ âm thanh hiệu lực thực tế của loa. SPL ở góc phủ âm thanh danh nghĩa thấp hơn 6dB so với SPL trên trục, được đo ở khoảng cách không đổi so với loa. Góc phủ âm thanh hiệu lực được định nghĩa là góc mà ở đó SPL thấp hơn 6dB so với SPL trên trục tại mặt phẳng nghe. Góc phủ âm thanh hiệu lực thường là khoảng 70~80% góc phủ âm thanh danh nghĩa. Tính toán CISSCA dựa trên các góc phủ âm thanh hiệu lực.

Mô hình bố trí loa trần

Chồng lấp tối đa

Trong bố cục chồng lấp tối đa, điểm SPL -6 dB của một loa được căn chỉnh theo trục của loa liền kề. Cách tiếp cận này đòi hỏi số lượng loa lớn hơn, nhưng mang lại hiệu suất tổng thể tối ưu trong các ứng dụng phụ thuộc vào mức áp suất âm thanh cao.

Chồng lấp tối thiểu

Bố trí loa Cạnh liền cạnh có thể dẫn đến khoảng trống trong vùng phủ âm thanh. Cách tiếp cận chồng lấp tối thiểu được khuyến nghị để loại bỏ hiệu quả khoảng trống trong vùng phủ âm thanh.

Cạnh liền cạnh

Yamaha có khuyến nghị cao nhất đối với cách bố trí cạnh liền cạnh, đây là cấu hình thường được sử dụng để căn chỉnh các điểm -6 dB của các loa liền kề. Tất cả các loa trần Yamaha được CISSCA hỗ trợ đều có lợi thế lớn trong cách bố trí này.

1,4 x Cạnh liền cạnh

Trong cấu hình này, các loa được đặt cách nhau xa hơn 1,4 lần so với bố trí Cạnh liền cạnh tiêu chuẩn. Cấu hình này giúp giảm số lượng loa được sử dụng, dẫn đến một hệ thống tiết kiệm hơn mà Yamaha có thể đề xuất.

2,0 x Cạnh liền cạnh

Các loa được đặt cách nhau xa hơn 2 lần so với bố trí Cạnh liền cạnh tiêu chuẩn. Đây là cách tiếp cận tiết kiệm nhất, nhưng có thể dẫn đến mức áp suất âm thanh không đồng đều trong toàn bộ khu vực nghe.

S55

S55

Có thể dễ dàng đạt được mức áp suất âm thanh đồng nhất trên toàn bộ mặt phẳng nghe với các loa được đưa vào bằng cách căn chỉnh trục của loa với đầu của mục tiêu xa nhất (người nghe). Cách này có hiệu lực vì mối quan hệ giữa khoảng cách và góc phủ âm thanh. Khi trục vuông góc được căn chỉnh với hàng cuối cùng, sự suy giảm khoảng cách tự nhiên ở hàng cuối cùng và suy giảm lệch khỏi trục ở các hàng gần hơn có xu hướng dẫn đến sự phân phối SPL đồng nhất. CISSCA cho phép tinh chỉnh góc nghiêng của loa gắn trên bề mặt để có được thiết kế hệ thống có sự linh hoạt tối đa.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CISSCA V3.1 User's Manual [1.3MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02

Speakers for Commercial Installations