PSR-E353 Ngừng sản xuất

L-2C

Chân đỡ bàn phím

FC4 Ngừng sản xuất

HPE-150

Tai nghe

HPE-30

Tai nghe

PA-130

Adapter nguồn AC

PA-3C

400,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Adapter nguồn AC