Bộ điều chỉnh âm thanh Ngừng sản xuất

Thông tin quan trọng

Việc phân phối và hỗ trợ Sound Controller đã kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 (giờ Nhật Bản).

Bạn có thể tiếp tục dùng ứng dụng và nội dung đã được cài đặt từ trước trên thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng có thể dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào do những cập nhật của iOS trong tương lai, v.v.

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Sound Controller.

Bộ điều chỉnh âm thanh Ngừng sản xuất

Bộ điều chỉnh âm thanh cho phép bạn kiểm soát và xử lý âm thanh của một nhạc cụ điện tử Yamaha được kết nối và tương thích.