Bộ điều chỉnh âm thanh Ngừng sản xuất

5 bộ điều khiển đặt trước và 5 thiết lập tùy người dùng

Connect your instrument to an iPhone, iPod touch, or iPad. Now the Sound Controller offers extensive controls such as pitch, cutoff filters, reverb and chorus levels bringing new dimensions to your performance. The five user settings allow you to customize the controls to your own requirements.

Basic: Pitch Bend & Modulation

Filter: Cutoff & Resonance

Effect: Reverb Depth & Chorus Depth

EG: Attack & Release

Mixer: Volume & Pan

Bánh xe và pad XY

Trong chế độ khung đứng, ứng dụng cho phép điều khiển bằng bánh xe. Xoay sang chế độ khung ngang, bạn có thể điều khiển bằng pad XY.

20 dạng hợp âm rải đặt sẵn

Sound Controller có sẵn 20 loại hợp âm rải của các nhạc cụ và điệu thức khác nhau mang đến sự mới lạ cho các giai điệu.