Trình diễn trực quan Ngừng sản xuất

Thông tin quan trọng

Việc phân phối, mua hàng trong ứng dụng và hỗ trợ Visual Performer đã kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 (giờ Nhật Bản).

Bạn có thể tiếp tục dùng ứng dụng và nội dung đã được cài đặt từ trước trên thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng có thể dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào do những cập nhật của iOS trong tương lai, v.v.

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Visual Performer.

Visual Performer is a new type of application that allows you to graphically visualize your musical performance by connecting keyboards, drums or other musical instruments to their device. The selected graphic animation plays and changes in time with the pitch and intensity of the performance. You can enliven their stage performances by expressing themselves, musically and visually.

Trình diễn trực quan Ngừng sản xuất

Khái quát