i-UX1

i-UX1

Kết nối nhạc vụ đến với ứng dụng trên iOS và mở rộng thế giới âm nhạc di động của bạn!

i-UX1 cung cấp giải pháp kết nối cho những nhạc cụ có trang bị cổng MIDI và ứng dựng iOS.

i-UX1 is a USB MIDI interface cable which enables iPhone/iPod touch/iPad to be connected to any your instruments which has USB to HOST connectivity.

There is no difficult setup, simply connect i-UX1 between iPhone/iPod touch/iPad and your instrument such as portable keyboard, electronic drum kit and synthesizer, before launching the Apps from your iPhone/iPod touch/iPad.

Một cách mới để thưởng thức âm nhạc từ nhạc cụ của bạn

Tất cả các ứng dụng của Yamaha đều giúp tăng thêm niềm vui khi chơi nhạc bằng cách kết hợp với các giao diện trên iPhone/iPod touch/iPad. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều ứng dụng Yamaha khác trên App Store.

Khác

iPhone/iPod touch/ iPad is not included.

iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Lightning to 30-pin Adaptor is needed for connecting to iPhone 5/iPod touch(5th generation)/iPad(4th generation)/iPad mini.

To avoid the noise via the communication, it is recommended to turn on the Airplane Mode.

Power cannot be supplied from this device via bus-power.

This device supports only Yamaha MIDI digital instruments and instruments which can be used with the Generic MIDI.