Bộ điều chỉnh âm giai

Bộ điều chỉnh âm giai cho phép bạn thay đổi điều chỉnh bàn phím Yamaha tương thích hoặc đàn piano kỹ thuật số sang tiếng Arap hoặc điều chỉnh âm giai đúng điều hòa. Giọng piano bên trong cho phép bạn xác nhận các cài đặt âm giai mà không cần phải có bàn phím MIDI được kết nối.

Bộ điều chỉnh âm giai

Bộ điều chỉnh âm giai cho phép bạn thay đổi điều chỉnh bàn phím Yamaha tương thích hoặc đàn piano kỹ thuật số sang tiếng Arap hoặc điều chỉnh âm giai đúng điều hòa.Bộ điều chỉnh âm giai chỉ có sẵn ở các Quốc Gia mà tại đó Apple Inc có các Apple Store.