Bộ điều chỉnh âm giai

Nhiều thang âm thiết lập trước

Bạn có thể chọn thang âm ưa thích của mình từ thang âm cân bằng, trong (trưởng và thứ), cùng 8 thang âm đặc trưng của Ả rập.

Hiệu chỉnh thang âm linh hoạt

Bạn có thể hiệu chỉnh từng phím và lưu thiết lập vào 5 vị trí bộ nhớ.

Ghi chú

*You need the MIDI interface when you connect your instruments.

 - Connection with MIDI terminal: YAMAHA i-MX1

 - Connection with USB TO HOST terminal: Apple iPad Camera Connection Kit and USB cable (AB type)

* USB TO HOST connection is only compatible with iPad, iPad mini.

* Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad, iPad mini, iPhone, iPod touch are trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.