Bàn đạp pedal để sử dụng với piano kỹ thuật số, đàn organ, bộ tổng hợp và piano sân khấu. Bàn đạp này mang lại cảm giác gần giống với bàn đạp trên đàn piano cơ.

FC4A

1,266,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))