Accessories

Foot Controllers

FC3A

1,250,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

FC4A

990,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

FC7

1,650,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

Bộ điều khiển chân

FC5

Headphones

HPH-200

Các loại tai nghe hiện thân cho chất lượng Yamaha với âm thanh chi tiết đến kinh ngạc và tạo cảm giác thoải mái.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

MIDI Interfaces

i-UX1

Kết nối nhạc vụ đến với ứng dụng trên iOS và mở rộng thế giới âm nhạc di động của bạn!

UX16

Interface Cables

Expansion Modules

FL1024M

A flash memory expansion module for MOTIF XF / MOXF / TYROS5.

FL512M

A flash memory expansion module for MOTIF XF / MOXF / TYROS5.

Gig bags

Yamaha SC-YC61

SC-YC61

5,900,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

SC-YC73

7,000,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

SC-YC88

7,300,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

SC-CP88

7,300,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)

SC-CP73

7,000,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (đã bao gồm VAT)