Bàn đạp pedal để sử dụng với piano kỹ thuật số, đàn organ, bộ tổng hợp và piano sân khấu. Bàn đạp này tương thích với các chức năng đạp một nửa, giúp đạt hiệu quả biểu diễn tinh tế, giàu biểu cảm.

FC3A

1,364,727 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))