Bằng cách sử dụng các mô-đun mở rộng bộ nhớ flash tùy chọn, bạn có thể lưu trữ các waveforms và samples của riêng mình vào bộ nhớ non volatile. Bộ nhớ non volatile này giữ lại dạng sóng và dữ liệu mẫu của bạn ngay cả khi thiết bị đã tắt. FL1024M là bộ nhớ 1GB tương thích với MOTIF XF / TYROS4.

FL512M

Mô-đun mở rộng bộ nhớ flash cho MOTIF XF / MOXF / TYROS5.