Nâng nhạc cụ của bạn lên một tầm cao khác bằng cách kết nối với PC. Sử dụng cổng MIDI out trên nhạc cụ, kết nối với cổng USB trên PC. Kết hợp thêm các phần mềm khác để tạo ra một studio cho riêng bạn.

UX16

Cáp giao diện