NoteStar Ngừng sản xuất

Notestar APP Closing

The NoteStar App will be closing down March 31, 2019.

Please confirm the following information for the details.

Chúng tôi đã nhận ra một khoảng trống trong cách phát triển của bản nhạc. Sự phát triển của các thiết bị di động đã nhanh chóng phát triển nhanh hơn các ứng dụng của bản nhạc và những tiến bộ của công nghệ này rõ ràng mang lại nhiều khả năng hơn bất kỳ nhà xuất bản âm nhạc nào đã cung cấp. Chính vì môi trường này mà ý tưởng cho NoteStar đã được sinh ra. Tại đây, chúng tôi đã có cơ hội tận dụng khả năng hiển thị động, phản hồi cảm ứng và tích hợp âm thanh của iPad, đồng thời mang đến trải nghiệm bản nhạc vượt xa chế độ hiển thị trang đơn giản.

NoteStar Ngừng sản xuất

NoteStar là ứng dụng của Yamaha dành cho iPad có tính năng rảnh tay, mượt mà, dễ đọc bản nhạc kỹ thuật số phù hợp với các bản nhạc đệm âm thanh thực, hoàn chỉnh với giọng hát chính.