PSR-E353 Ngừng sản xuất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Musicsoft Downloader V5.7.5 for Windows Win 17.2MB 2024-03-21
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Smart Device Connection Manual for iPhone/iPad (iPhone/iPad Connection Manual) [1.5MB]
PSR-E353 MIDI Reference [153KB]
PSR-E353 Owner's Manual [3.7MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Song Book for PSR-E353 [113MB]