Trống diễu hành

9300 Series

MS-9313WH

MS-9300 Series

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác
MSS-9314WH

MSS-9300 SFZ™ Series

Với độ sâu vỏ ngắn 9" cho khả năng phản hồi nhanh, trống cung cấp lớp vỏ gỗ thích sáu lớp nhẹ cho phép độ phóng âm rõ ràng.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

8300 Series

MB-8300 Series

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

MQ-8300 Series

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

6300 Series

Dòng MS-6300

Trống snare với vỏ bạch dương.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

Dòng MB-6300

Trống bass với lớp vỏ bạch dương.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

4000 Series

Dòng MS-4000

Trống snare với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

Dòng MT-4000

Trống tenor với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

Dòng MB-4000

Trống bass với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

Dòng TR-4000

Toms có vỏ bạch dương. Được thiết kế cho trẻ em đi học.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

TR-2000

Được thiết kế cho học sinh, mẫu sản phẩm này mang đến âm thanh nhẹ nhàng và phong phú. Khả năng chơi tuyệt vời giúp bộ truyện dễ dàng xử lý ngay cả với những người chơi nhỏ.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác