MS-9300 Series Trống Snare

MS-9300 Series đã được tạo ra dựa trên kinh nghiệm và thành tích đáng ghen tị tại một số lĩnh vực hàng đầu trên thế giới. Các tính năng mới bao gồm vỏ gỗ thích và thiết kế cho phép điều chỉnh độ căng cao.

MS-9300 Series Trống Snare

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích