MS-9300 Series Trống Snare

MS-9300 Series
Vỏ trống Gỗ thích 6 lớp
Mặt trống Trên Yamaha Remo White Max
Dưới Yamaha Remo Falams Snare Side
Vành trống Vòng căng cao
Lug Ống nhôm
Phụ Kiện Khóa chỉnh âm