MS-9300 Series Trống Snare

Model Kích thước Bu-lông Hardware (Phần cứng) Trọng lượng (kg)
MS-9313 13" x 11" 10 x 2 Hợp kim nhôm 7.1
MS-9314 14" x 12" 12 x 2 8.1
MS-9314CH 14" x 12" Mạ crom
Hợp kim nhôm
8.1